Aan dezelfde tafel eten met mensen die …

Wat doe je als je aan tafel zit met niet-moslims die drinken? blijf je gewoon zitten?

Is het  toegestaan voor een moslim om te eten aan dezelfde tafel met niet-moslims die wijn drinken?

Alle lof is aan Allah.

Al-Tabari heeft gezegd dat de volgende Aya duidelijk maakt dat het niet is toegestaan om met mensen te zitten die slechte dingen doen (maakt niet uit wat), terwijl ze het aan het doen zijn (interpretatie van de betekenis):

 “En Hij heeft jullie al in het Boek (de Koran) geopenbaard, dat als jullie de verzen van Allah horen, en zij worden verworpen en bespot, dat jullie niet met hen (die dit doen) zitten, totdat zij op een ander gesprek overgaan. Anders zouden jullie als hen zijn. Voorwaar, Allah zal de huichelaars en de ongelovigen allen in de Hel verzamelen.” [al-Nisaa’ 4:140]

Ibn Katheer heeft gezegd: “Dit betekent bijvoorbeeld dat je als hen bent in de zondes die ze begaan.”

Vertaald via islamqa