Wat zijn de categorieën, wat de regels …

In de islam hebben we te maken met het vasten. Er zijn momenten dat het vasten verplicht is, maar er zijn ook momenten wanneer het toegestaan of afkeurenswaardig is.

Wat zijn de categorieën, wat de regels voor het vasten betreft?
 
Alle lof is aan Allah.
De categorieën bestaan uit vijf regels, te weten:
 
- Waadjib (verplicht)
- Moeharram (verboden)
- Moestahabb (aanbevolen, aangemoedigd)
- Makroeh (afkeurenswaardig)
- Moehaab (toelaatbaar)
 
Deze vijf regels zijn overgeleverd met betrekking tot het vasten. We kunnen niet alles uitgebreid beschrijven per punt.
Maar we gaan ons best doen, om alles goed te kunnen beantwoorden/uitleggen.
 
Het verplichte vasten (waadjib)
 
- Het vasten in de maand ramadan
- Het inhalen van de gemiste dagen van de maand ramadan(vastenmaand)
- Vasten voor boetedoening. Denk dan aan boetedoening voor het per ongeluk doden van iemand, boetedoening voor een zihaar echtscheiding (een scheiding op basis van pre-islamitische onwetendheid. Wordt ook 'jaahili echtscheiding' genoemd.). Boetedoening voor het hebben van geslachtsgemeenschap tijdens het vasten. En boetedoening voor het verbreken van een eed.
- Het vasten voor een pelgrim die tamattu’ (het doen van umrah tijdens de hadj maand op de dag van tarwiyah) doet als hij geen dier slacht.
“En wanneer jullie in veiligheid zijn en (het betreft) degene die de Hadj op de Tamattoe’wijze verricht
(degene die de Umrah (kleine Hadj) doet in de periode van Hadj), laat hem dan offeren wat makkelijk te vinden is. Maar degene die niets vindt, (voor hem geldt) dan het vasten: drie dagen gedurende de Hadj en zeven (dagen) wanneer jullie zijn teruggekeerd, dat is tien bij elkaar.” Soera AlBaqarah, vers 196 (interpretatie van de betekenis).
- Het vasten, voor als je een belofte om te vasten gemaakt hebt.
 
Het aanbevolen vasten (mustahhab)
 
- Het vasten op de dag van ashoera(de tiende dag van de maand muharram volgens de islamitische kalender. Wordt ook wel 'De Grote Verzoendag' genoemd).
- Het vasten op de dag van arafah(tijdens de maand van de bedevaart).
- Het vasten van drie dagen per maand, dieook wel ‘de witte dagen’ worden genoemd. Deze drie dagen zijn de dertiende, veertiende en vijftiende dag van elke (islamitische) maand.
- Het vasten van elke maandag en donderdag.
- Het vasten van de zes dagen van de maand shawwaal (volgt na de vastenmaand ramadan).
- Het vasten van zoveel mogelijk dagen in de maand sha’baan (dat is de achtste maand van het islamitische kalenderjaar.)
- Het vasten in de maand moeharram.
-Om de dag vasten.. Wat de beste manier van vasten is.
      
Al deze punten die we opgenoemd hebben bij punt twee, zijn bewezen door ahadith (overleveringen) die sahih (authentiek) en hassan (goed) zijn.
 
Wanneer vasten wordt afgekeurd (makroeh)
 
- Het vasten op de vrijdag. De profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd: “Vast niet op de vrijdag. Als jvrijdag wilt vasten, vast dan ook een dag van tevoren (donderdag), of een dag er na (de zaterdag).”
- Het vasten op de zaterdag (afzonderlijk). De profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd: ”Vast niet op de zaterdagen, apart van de andere dagen die toegestaan zijn om te vasten. Verbreek dan je vasten met druiven, takken van druiven of een tak van een boom
(om op te zuigen, om er zeker van te zijn dat hij niet meer door vast).” Overgeleverd door: AlTirmidhi, 744. Deze overlevering is geclassificeerd als hassan (goed). Is ook overgeleverd door abu Dawood, 2421, door Ibn Maajah 1726. Geclassificeerd als sahih (authentiek) door AlAlbaani in Irwa’ alGhaleel, 960.
        
AlTirmidhi heeft hierover gezegd: "Wat hiermee bedoeld wordt, dat het wordt afgeraden om alleen de zaterdag te vasten, omdat de joodse mensen de zaterdag vereren (Sabbath).”
 
Het verboden vasten (moeharram)
 
- Het vasten op eid el fitr (suikerfeest), eid el adha (offerfeest) en de dagen van Tashreeq. Tasreeq zijn de drie dagen na het offerfeest.
- Het vasten op “de dag van de twijfel”. De dag van de twijfel is op dertig sha’baan, als de lucht bewolkt is en de nieuwe maan niet gezien kan worden. Als de lucht helder is, dan is er geen twijfel.
- Het vasten van menstruerende vrouwen en vrouwen die bevallen zijn.
 
Het toelaatbare vasten (moebaah)
 
Toelaatbaar wil zeggen dat het toegestaan is. Hierin past alles, wat hierboven niet is beschreven. Er zijn geen notities of overleveringen, dat het niet is toegestaan. Dinsdag en woensdag vasten bijvoorbeeld, dat is toegestaan. En alle daden van
aanbidding die je doet, die toelaatbaar zijn en aangemoedigd worden.
En Allah is alwetend.
 
 
Vertaald van Islamqa