Waarom is het verboden om alcohol te …

In islam is het niet toegestaan om alcohol te drinken. Wat is de wijsheid hierachter?

Waarom verbiedt de Islam het om alcohol te drinken, zelfs in kleine hoeveelheden? En wat zegt de Koran daarover?

Alle lof is aan Allah. 

Alcohol is zonder twijfel bedwelmend, en het bevat de stof die mensen hun verstand laat verliezen. Er staat in de hadith: "Elk bedwelmend middel is gamr, en elke gamr is haram (verboden)." Als dit het geval is, dan wordt alcohol beschouwd als verboden en valt het onder "gamr" (wijn, etc.) die mensen drinken voor ontspanning of plezier. Allah heeft dat verboden en als een zonde verklaart, zoals Hij zegt (interpretatie van de betekenis):

"Zij vragen jou over de wijn en het kansspel. Zeg: 'In beide is grote zonde en nut voor de mensen, maar de zonde in beide is groter dan hun nut.'"

[al-Baqarah 2:219]

Als de zonde aanwezig is en groot is, dan is het verboden. Ongetwijfeld is alcohol schadelijk voor het lichaam en de geest, en Allah heeft alles wat het lichaam en de geest schaadt en de kracht ondermijnt, verboden. Alles wat schadelijk is voor een mens, is niet toegestaan, omdat Allah heeft gezegd (interpretatie van de betekenis):

“En doodt elkaar niet”

[al-Nisaa’ 4:29]

“En stort jullie niet door eigen toedoen in de ondergang”

[al-Baqarah 2:195]

Dit is een extravagante geldverspilling,  een actie van de verkwister, die valt onder de woorden van Allah (interpretatie van de betekenis):

“Voorwaar, de verkwisters zijn broeders van de Satan"

[al-Israa 17:27]

Het gebruik van alcohol op andere manieren dan drinken kan worden toegestaan als kleine hoeveelheden worden gebruikt, zoals het mixen van parfums die worden gebruikt op kleding of het lichaam. Dit is toegestaan, maar het drinken ervan is onder alle omstandigheden verboden. 

Allah is alwetend.

                                                                                                                                    Bewerkt en vertaald van islamqa