De zegeningen van vrijdag

We weten dat vrijdag een speciale dag is, maar waarom?

Welke dag beschouwen jullie als heilig en speciaal voor rust en aanbidding?

 Alle lof is aan Allah

Laat het duidelijk zijn dat het hele leven van een moslim draait om het aanbidden van Allah, er is geen speciale dag om te aanbidden. Voor een moslim is elke dag voor het aanbidden van Allah. Maar er is een dag die speciaal is voor deze ummah (gemeenschap), de ummah van Mohammed (vrede zij met hem) en welke Allah heeft verkozen boven de andere dagen van de week. Die dag is vrijdag. Er zijn verschillende ahadith die spreken over de deugden van deze dag o.a. de volgende:

Het  is overgeleverd dat aboe Hoerayrah zei: De boodschapper van Allah (vrede zij met hem) zei:” Wij (moslims) zijn de laatste (der naties) maar (we zullen) de eerste zijn op de dag des oordeels, al hebben de vorige naties hun geschriften voor ons gekregen en wij de onze na hun. En deze dag (vrijdag) is de desbetreffende dag  waarover zij twistten. Dus leidde Allah ons ernaar, morgen (zaterdag) is voor de joden en de dag erna (zondag) is voor de christenen''  (Overgeleverd door al Bukhari, al Jumu'ah, 847).

Het is ook overgeleverd door Al Bukhari dat de boodschapper van Allah (vrede zij met hem) zei:'' De beste dag waarop de zon opkomt is de vrijdag. Op deze dag werd Adam geschapen, op deze dag ging hij het paradijs binnen en op deze dag werd hij eruit verbannen.'' (Overgeleverd door Muslim, al Jumu'ah, 1410)    

Het is overgeleverd dat Tariq ibn Shihaab zei:'' Een joodse man zei tegen Umar,'O, leider der gelovigen, als deze aya-…..Vandaag heb Ik jullie godsdienst voor jullie vervolmaakt en heb Ik Mijn gunst voor jullie volledig gemaakt en heb Ik de Islam voor jullie als godsdienst gekozen'[ al Maa'idah 5:3 interpretatie van de betekenis] aan ons werd geopenbaard dan zouden we die dag als een feest beschouwen.'' Umar zei, Ik weet op welke dag deze aya werd geopenbaard, het werd geopenbaard op de dag van Arafah, en dat was een vrijdag.'' (Overgeleverd door al Bukhari, Al I'tisaam bi'l Kitaab wa'l Sunnah,6726).

Een van de hadith waarin de beloning voor deze dag wordt uitgelegd is deze, die werd overgeleverd door abu Hoerayrah, waarin wordt gezegd dat de boodschapper van Allah (vrede zij met hem) heeft gezegd:” Elk van de vijf dagelijkse gebeden en van het ene juma'a gebed tot het andere zijn een boetedoening voor de tussentijd zolang er geen grote zonde wordt gepleegd.'' ( al Taharaah, 342)

Het is overgeleverd dat aboe Hoerayrah zei:” De boodschapper van Allah (vrede zij met hem) zei: ‘Op de vrijdag staan er bij elke deur van een moskee engelen die opschrijven wie het eerst de moskee binnentreden. En wanneer de imam zit, sluiten zij hun boeken en komen naar de khutba luisteren. Degenen die als eerste bij het vrijdaggebed  komen, krijgen een beloning die gelijk staat aan het offeren van een kameel, degenen die daarna komen, hun komst staat gelijk aan het offer van een koe, de komst van die daarna, staat gelijk aan het offer van een gehoornde ram, die daarna  het offer van een kip en die daarna het offer van een ei.''  (Overgeleverd door al Bukhari, al Jumu'ah, 1416).

Het is ook overgeleverd in een hadith dat de profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd: Een van jullie beste dagen is vrijdag. Op die dag werd Adam geschapen en op die dag stierf hij. Op die dag wordt de trompet geblazen en alle wezens zullen vergaan (voorafgaand aan de wederopstanding op de laatste dag). Dus stuur zoveel mogelijk zegeningen naar mij op die dag, want jullie zegeningen worden mij getoond'' Ze zeiden, Hoe worden onze zegeningen aan u getoond als uw lichaam tot stof is vergaan? Hij antwoordde , “ Allah heeft de aarde verboden om onze (de profeten) lichamen te consumeren.''  (Overgeleverd door aboe Dawoed en al Nasaa'i; geclassificeerd als sahih door al Albaani in Sahih al Targheeb wa'l- Tarheeb, no 695

Het is overgeleverd in een hadith dat de profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd: Wie de grote wassing verricht op een vrijdag en vroeg vertrekt, lopend niet rijdend en vlakbij de imam gaat zitten om naar de khutba te luisteren zonder deze te (ver)storen, zal voor elke stap die hij zet een beloning krijgen dat gelijk staat aan een jaar van vasten en nachtelijke gebeden.''

(Overgeleverd door Ahmad en al Tirmidhi; geclassificeerd als sahih door al Albaani in Sahih al Targheeb wa'l Tarheeb, no 687)

Het is overgeleverd door aboe Hoerayrah dat de boodschapper van Allah (vrede zij met hem) vrijdag noemde en zei:'' Op deze dag is er een uur waarin geen dienaar van Allah die staat  te bidden en Allah vraagt om iets of Allah zal het hem geven,'' en hij gebaarde met zijn hand om te laten zien dat wat hij ook vraagt het als niks is voor Allah.  (Overgeleverd door Al Bukhari, al Jumu'ah, 883)

Het is overgeleverd van Anas ibn Maalik dat de profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd:      “Zoek het uur waarin er hoop is, dat gebeden worden verhoord op vrijdag na het asr gebed tot de zon ondergaat.''

( Overgeleverd door al Tirmidhi; geclassificeerd als saheeh door al Albani in Saheeh al Targheeb wa'l Tarheeb, nr 700).

Allah is alwetend

Vertaald van islamqa