Aanbidding

Vragen met betrekking tot aanbidding.

Verschillen tussen daden van aanbidding

Wat willen de benamingen naafil, soennah, mandoeb etc zeggen? Is er een verschil en zo ja wat dan precies? Lees verder...