Bedekken in het gebed als je alleen …

Een vrouw moet zich bedekken tijdens haar salaat (gebed), zelfs als ze achter haar echtgenoot de salaat(gebed)doet.

Moet mijn vrouw een hijaab dragen tijdens de salaat (gebed), wanneer ze alleen samen met mij de salaat (gebed)verricht?

Alle lof is aan Allah.

Als een vrouw het gebed verricht, ook al is het alleen met haar man, dan is haar situatie anders dan als ze niet aan het bidden is.

Het bedekken van de ‘awrah(hetgene wat bedekt moet worden), is een van de regels die nageleefd dient te worden in het gebed, om het gebed geldig te laten verklaren. Deze regel geldt ook voor de man. Bedekt ze haar ‘ awrah(hetgene wat bedekt moet worden) niet, dan is haar gebed niet geldig.  Dit is genoteerd als een sahih (authentieke) hadith, die overgeleverd is door Aisha(moge Allah tevreden met haar zijn). Zij vertelde dat de profeet(vrede zij met hem) heeft gezegd: “ Allah accepteert het gebed niet van een volwassen vrouw die zich niet bedekt met een khimaar(hoofddoek)”. (Dit is overgeleverd door abu Dawoed, al-Salaah, 546: geclassificeerd als sahih(authentiek) door al-Albaani in Saheeh Sunan Abi Dawood, 596)

Dit betekent dat het gebed van een vrouw niet geldig is als ze zichzelf niet bedekt, want als iets niet toegestaan is in de islam, dan is het ook niet geldig.

Sheikh (titel voor geleerde) al-Islam(ibn Taymiyyah) heeft gezegd: “ Als een vrouw alleen het gebed verricht, moet ze zichzelf bedekken, dat is verplicht. De persoon die in gebed staat, moet zich bedekken, ook de delen die buiten het gebed niet bedekt hoeven te worden.”

(zie: Majmoo’ al Fataawa, vol 22, blz 109)

Bovenstaand van Sheikh (titel voor geleerde) al-Islam uitgelegd: een vrouw moet alles bedekken tijdens het gebed, behalve haar handen en haar gezicht. Die hoeven niet bedekt te worden.

En Allah is Alwetend.

 

Bewerkt en vertaald via islamqa