De zittende positie v/d vrouw

Wat is de correcte manier van zitten voor de vrouw wanneer zij haar gebeden verricht?

Kunt u mij de juiste zit positie van een vrouw vertellen, wanneer we het gebed verrichten, kunt u ook het onderschied verduidelijken tussen de zittende positie van mannen en die van vrouwen?

Alle lof is aan Allah

De manier waarop vrouwen bidden is hetzelfde als de manier waarop de mannen bidden in elk deel van het gebed, de neerknieling, het zitten, enzovoort. Dit is gebaseerd op het volgende bewijs: De profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd: “Bid zoals jullie mij hebben zien bidden.” Overgeleverd door al-bukhari, dit is gericht naar zowel de mannen als de vrouwen.

Shaykh al-Albaani (moge Allah hem genadig zijn) zei: alles wat we hierboven hebben gezegd over de wijze waarop de profeet (vrede zij met hem) bad geldt zowel voor de mannen en vrouwen. Er is niets overgeleverd in de soennah wat impliceert dat vrouwen zijn vrijgesteld van een van die. Eerder de algemene betekenis van de woorden van de profeet (vrede zij met hem) “Bid zoals jullie mij hebben zien bidden” geldt ook voor de vrouwen.

En Allah is alwetend.

Bewerkt en vertaald via islamqa