Verboden tijden om te bidden

De tijden waarop het niet toegestaan is om te bidden.

Kunt u mij vertellen welke tijden op de dag verboden zijn om het gebed te verrichten?

Alle lof is aan Allah

Er zijn momenten waarop het verboden is om het gebed te verrichten. Deze gelden als volgt:

  • Van de dageraad tot zonsopgang
  • Van zonsopgang totdat de zon is gestegen naar een hoogte van een speer boven de horizon; tegenwoordig wordt dit gelijkwaardig beschouwd aan 12 minuten na zonsopgang, maar voor de zekerheid kun je er beter een kwartier van maken
  • Wanneer de zon op zijn hoogste punt is in de middag, totdat hij zijn hoogtepunt voorbij is
  • Van asr tot zonsondergang
  • Wanneer de zon begint onder te gaan totdat het helemaal onder is gegaan

Deze tijden kunnen als volgt korter worden samengevat:

  • Van zonsopgang totdat de zon is op gekomen op een hoogte van een speer.
  • Wanneer de zon op zijn hoogste punt is totdat deze zijn hoogste punt voorbij is.
  • Vanaf asr totdat de zon compleet onder is gegaan.

Als we zeggen vanaf zonsopgang, dan bedoelen we daarmee dat men geen vrijwillige gebeden na de adhaan van fadjr mag verrichtten behalve de soennah van fadjr. Dit is de mening van de hanbalies. De shaafi’ies zijn van de mening dat het verbod met het fadjr gebed zelf te maken heeft, dus dat het niet is verboden om vrijwillige gebeden te verrichten tussen de adhaan van fadjr en de iqamah, maar om vrijwillige gebeden te verrichten na het verplichte fadjr gebed.

Dit is de meest correcte mening, maar men mag geen vrijwillige gebeden na zonsopgang verrichten afgezien van de twee soennah rakaat van fadjr, want de profeet (vrede zij met hem) bad alleen de twee korte rakaat nadat de dageraad was aangebroken. Zie al-Sharh al-Mumti’ door Shaykh Ibn ‘Uthaymeen, 4/160. Dit wordt aangegeven door het verslag dat overgeleverd werd door al-Bukhari (547) en Muslim (1367) van ibn Abbas die zei: “Sommige betrouwbare mannen hebben in mijn bijzijn getuigd, en de meest betrouwbare onder hen was naar mijn mening Umar, dat de profeet (vrede zij met hem) het bidden na het fadjr gebed tot zonsopgang en na asr tot zonsondergang heeft verboden”.

Al-Bukhari (548) en Muslim (1371) hebben overgeleverd dat Ibn Umar heeft gezegd: de boodschapper van Allah (vrede zij met hem) heeft gezegd: “Als de bovenrand van de zon op is gekomen, stel het gebed dan uit tot hij boven de horizon is gestegen, en wanneer het onderste deel van de zon onder is gegaan, stel het gebed dan uit totdat hij volledig onder is gegaan.”

Al-Bukhari (551) heeft overgeleverd dat Abu Sa’eed al Khudri heeft gezegd: ik heb de boodschapper van Allah (vrede zij met hem) horen zeggen: “Er is geen gebed na fadjr, totdat de zon volledig is gestegen, en geen gebed na asr totdat de zon onder is gegaan.”

Muslim (1373) heeft overgeleverd dat ‘Uqbah ibn ‘Aamir heeft gezegd: “Er zijn drie momenten waarop de boodschapper van Allah (vrede zij met hem) ons verbood om het gebed te verrichten of onze doden te begraven: als de zon duidelijk is begonnen met opkomen totdat het volledig is gestegen, wanneer het recht boven het hoofd is midden op de dag totdat het zijn hoogtepunt voorbij is, en wanneer de zon begint onder te gaan totdat het helemaal is ondergegaan.”

En Allah is alwetend.

Bewerkt en vertaald via islamqa