Bidden in de badkamer

Is het toegestaan om in de badkamer te bidden wanneer mijn ouders mij verhinderen om in hun huis te bidden?

Ik ben een paar jaar terug naar islam bekeerd elhamdoelillah (alle lof is aan Allah). Mijn ouders zijn er echter fel op tegen. Ze laten me niet bidden en dit maakt mij erg verdrietig. Wanneer zij mij verbaal aanvallen, moet ik ervan huilen. Als het tijd is om te bidden probeer ik de huiskamer te verlaten, maar ze geven mij geen toestemming hiervoor. Ik heb soms in de badkamer gebeden, omdat ik bang ben dat als ik het niet doe, ik het gebed zal missen. Ik weet dat het haram is, maar het is de enige plek waar ze me het niet kunnen zien doen. Als ze mij ergens anders zien bidden ben ik bang dat ze me pijn zullen doen, lichamelijk of psychologisch. Wat moet ik doen?

Alle lof is aan Allah

Allereerst: We vragen Allah om je in geloof en vroomheid te doen toenemen, en jou het geluk te geven om je ouders en familie moslim te zien worden.

Ten tweede: Het gebed is de belangrijkste pilaar van de islam na de geloofsgetuigenis en het is niet toegestaan om een gebed over te slaan of er gemakzuchtig mee om te gaan, ongeacht de reden. Iemand moet bidden naar zijn kunnen, staand of zittend of liggend. Zelfs lopend als hij aan het vluchten is voor een wild dier o.i.d. Zolang je gezond van geest bent moet je het gebed verrichten. Als het moeilijk is om te bidden op een bepaalde tijd, is het toegestaan om dhuhr en asr samen te voegen en maghrib en ‘isha samen te voegen. Dit is door de genade en barmhartigheid van Allah.

Gebaseerd op dat, als je familie je zou zien bidden, je problemen zult krijgen, zoals geslagen worden of uit huis gezet worden, is het voor jou toegestaan om dhuhr en asr samen te voegen en maghrib en ‘isha samen te voegen, op het tijdstip van het eerste of laatste van de twee samengevoegde gebeden, welke het makkelijkst is voor jou. Want het samenvoegen van gebeden is toegestaan voor verschillende redenen, zoals reizen, ziekte, angst voor jezelf of je eigendommen en om iemand van moeilijkheden te verlossen.

Wat betreft het bidden in de badkamer, dat mag niet, of dit nou alleen de douche is of (ook) het toilet, omdat het de plek is waar de duivels verblijven en waar lichamen veelal onbedekt zijn. Al-Tirmidhi, Abu Dawoed en Ibn Maajah hebben overgeleverd van Abu Sa‘eed al-Khudri (moge Allah tevreden met hem zijn) dat hij zei: De boodschapper van Allah (vrede zij met hem) zei: “De hele aarde is een plaats om te bidden, behalve begraafplaatsen en badkamers.”

Deze hadith geeft aan dat gebeden die in de badkamer worden verricht niet geldig zijn, dus het is niet toegestaan om dat te doen, behalve in het geval van nood, bijvoorbeeld als de schade die je zal overkomen van je ouders extreem is en je kunt nergens anders bidden, zelfs door er gebeden samen te voegen zoals hierboven vermeld. In dat geval is het toegestaan voor je om in de badkamer te bidden.

Shaykh Ibn Baaz (moge Allah hem genadig zijn) werd gevraagd over een christelijke jongen die stiekem moslim was geworden en bang was voor zijn familie als ze erachter zouden komen dat hij moslim was geworden. Hij heeft geen plek om te bidden en hij is bang dat als ze erachter komen dat zij hem zullen dwingen zijn religie op te geven, en hij is nog te jong om standvastig te zijn. Is het toegestaan voor hem om in de badkamer te bidden?

Hij antwoordde: Er is niets mis mee is als hij geen andere plaats kan vinden. Als hij in hun bijzijn bidt kunnen ze erachter komen en proberen hem zijn religie op te laten geven. Als hij echt geen andere plek kan vinden kan het, maar als hij wel een andere plaats vindt moet hij die gebruiken, zelfs als hij voor sommige gebeden wel een andere plek kan vinden en voor sommige niet. Als hij een andere plek kan vinden moet hij daar bidden, want bidden in de badkamer is niet toegestaan want het is verboden om op begraafplaatsen en in badkamers te bidden. Maar als hij geen andere plaats kan vinden, moet hij het gebed niet laten of overslaan.

En Allah is alwetend

Bewerkt en vertaald via islamqa