Trouwen met een bekeerde katholiek

Kun je trouwen met iemand die geen moslim-familie heeft en jullie kinderen zijn achternaam laten dragen?

Kan een moslima trouwen met een moslim wiens familie katholiek is? kunnen de kinderen vernoemd worden naar zijn ongelovige volk? Wilt weten als iemand trouwt met een bekeerling, maakt het dan uit of zijn familie katholiek is? En kunnen de kinderen hun vaders achternaam nemen wat een niet-islamitische naam is?

Alle lof is aan Allah

Het is toegestaan voor een moslimvrouw te trouwen met een moslim die Allah heeft geleid tot de islam nadat hij een ongelovige was, en het maakt niet uit of zijn familie katholiek is of een andere religie volgt. Het maakt ook niet uit of hij lang geleden moslim werd, of dat hij onlangs de islam heeft omarmd. Maar wat er wel toe doet, - en het is van het grootste belang - dat hij de islam echt heeft omarmd en dat hij zich niet voordoet als een moslim, zodat hij met een gelovige vrouw kan trouwen.

Er zijn gevallen geweest waar men beweerde dat ze de islam op basis van overtuiging te zijn ingegaan terwijl dat niet het geval was. Als dit toch het geval is, dan moet zo’n persoon niet behandeld worden als een moslim. Shaykh ‘Abd al-‘Azeez ibn Baaz (moge Allah hem genadig zijn) heeft gezegd: Het is van essentieel belang om de woorden Laa ilaaha illa- Allah(er is geen God behalve Allah) te begrijpen. Het zijn de beste woorden en zijn de basis van islam. Het is het eerste ding wat de boodschappers (vrede zij met hen) aan hun mensen hebben onderwezen en het eerste ding wat de boodschapper (vrede zij met hem) aan zijn mensen onderwees toen hij tegen hen zei: “Zeg Laa ilaaha ill-laah en je zult slagen.”

Allah zegt (interpretatie van de betekenis): “En Wij stuurden niet één van de boodschappers vóór jou, of Wij openbaarden aan hem dat er geen andere god dan Ik is, aanbid mij daarom” [al-Anbiya’ 21:25]. Elke boodschapper heeft tegen zijn volk gezegd: “aanbid Allah, jij hebt geen andere God dan Hem.” Dus het is de grondslag van de islam, en het is noodzakelijk voor degene die het zegt te begrijpen wat het betekent.

Het betekent dat er niets met recht aanbeden wordt behalve Allah. Er zijn daar voorwaarden voor, en dat zijn: kennis over de betekenis, met zekerheid en zonder enige twijfel geloven dat het de waarheid is, oprechtheid alleen naar Allah toe, geloof met het hart en op diens lippen, liefde voor dat wat oprechtheid geeft jegens Allah, aanvaarding van dat, onderwerping aan Hem, geloof in Zijn eenheid, ontkenning van shirk(polytheïsme) en het vermijden van het aanbidden van alles behalve Hem, en geloven dat zulk soort aanbiddingen vals zijn.

Het wordt gezegd door de gelovige man en vrouw terwijl hij/zij het aanbidden van alles buiten Allah verwerpt, zich onderwerpt aan de waarheid en het accepteert, houdt van Allah, Zijn eenheid bevestigt, oprechtheid jegens Hem, en niet twijfelt aan de ware betekenis. Sommige mensen zeggen Laa ilaaha ill-Allaah maar ze geloven er niet in, net als de hypocrieten die zeggen het maar twijfelen er echter over of ze geloven er niet in. Dus het is essentieel om te weten, erin gelooft, oprecht bent, liefde, onderwerping, acceptatie en het verwerpen van andere goden. Fataawa al-Shaykh Ibn Baaz (3/49, 50).

Ten tweede: Nadat de moslimvrouw getrouwd is met een moslim, worden de kinderen vernoemd naar hun vader, en het is niet toegestaan om het anders te doen, zelfs als zijn familie ongelovig is. Vele uitspraken worden verbonden met dit toegeschreven, zoals verwantschap, overerving, en of het huwelijk toegestaan is of niet, enzovoort. Het is niet toegestaan om een moslim kind te vernoemen naar iemand anders dan zijn vader en zijn familie. Er zijn teksten die in krachtige bewoordingen spreken over dit probleem en stellen dat degene die tegen deze zaak ingaat een grote zonde begaat.

Het is overgeleverd dat Sa’d ibn Abi Waqqaas en Abu Bakrah gezegd hebben: De boodschapper van Allah (vrede zij met hem) heeft gezegd: “Degene die beweert te behoren tot iemand anders dan zijn vader nadat hij moslim is geworden, wetend dat die ene persoon niet zijn vader is, Het paradijs zal verboden voor hem zijn” overgeleverd door al-Bukhari (4072) en Muslim (63). En het is overgeleverd van Abu Dharr (moge Allah tevreden met hem zijn) dat hij de profeet (vrede zij met hem) heeft horen zeggen: “Elke man die zichzelf bewust toeschrijft aan iemand anders dan zijn vader heeft een daad van ongeloof begaan. wie beweert te behoren tot een volk, terwijl hij niet tot die volk behoort, laat hem zijn plek in hel nemen overgeleverd door al-Bukhari (3317) en Muslim (61).

Al-Haafiz Ibn Hajar (moge Allah hem genadig zijn) heeft gezegd: Deze Hadith laat zien dat het haram is om je (achter)naam die bekend is te ontkennen en beweren te behoren tot iemand anders. Fath al-Baari (10/308). Het is niet bekend dat iemand onder de profeten, sahaabah(metgezellen), taabi’ien(generatie na de metgezellen) of geleerden hun naam veranderden vanwege het feit dat hun vaders en grootvaders ongelovig waren. Geen verstandig mens zou dat doen, vanwege de kwade gevolgen die daardoor komen. Iedereen die de boeken van biografie bestudeert zullen buitenlandse namen van vaders en grootvaders van vele moslimgeleerden vinden toen Allah de zonen zegende door hen te leiden naar islam terwijl hun families ongelovig bleven.

Deze geleerden hadden hun namen niet veranderd ook al waren het buitenlandse (vreemde) namen en volgden hun volk andere religies. Toen de islam adoptie verbood, verbood islam ook het veranderen van de naam van de geadopteerde. Allah zegt (interpretatie van de betekenis): “Roept hen (met de namen) van hun vaders, dat is rechtvaardiger bij Allah” [Al-Ahzab 33:5]. In een geval waarin de vader niet bekend is omdat het kind gevonden is – bijvoorbeeld - hij mag niet toegeschreven worden aan of vernoemd worden naar een specifieke persoon inplaats daarvan zou hij geroepen moeten worden als broeder of mawla (bevrijde slaaf). Want Allah zegt aan het einde van het hierboven geciteerde vers: “En als jullie hun vaders niet kennen, dan zijn ze jullie broeders in de godsdienst en Mawaaleekum (jullie bevrijde slaven)” [al-Ahzab 33:5].

Een van de verwerpelijke zaken waarin sommige moslims de ongelovigen mee volgen is dat de vrouwen na het huwelijk de achternaam van haar echtgenoot neemt. Dit is haram. Zij moet haar vaders naam aanhouden. Conclusie Het is voor een moslimvrouw toegestaan om te trouwen met een moslim die onlangs uit overtuiging en oprecht geloof is bekeerd. En het maakt niet uit welke religie zijn familie volgt. De kinderen moeten vernoemd worden naar hun moslimvader, en het is niet toegestaan om het anders te doen.

En Allah is alwetend.

Bewerkt en vertaald via islamqa