Gedrag tegenover niet-gelovige moeder

Hoe hoor je als moslim je niet-gelovige moeder te behandelen als zij het contact heeft verbroken wegens je bekering tot de islam?

De moeder van mijn vrouw heeft recentelijk het contact met haar dochter verbroken. De communicatie die er af en toe was, was vaak onstuimig en verhit. Mijn vrouw heeft meerdere malen geprobeerd om het contact met haar moeder weer te herstellen, maar haar moeder weigert, koppig als ze is, te reageren. Wij zijn beide bekeerlingen en hebben vaak het gevoel dat de negatieve houding van haar moeder mede komt doordat wij het geloof geaccepteerd hebben. Adviseer ons, alstublieft.

Alle lof is aan Allah

De reacties van niet-moslim moeders tegenover het bekeren tot de islam van hun kinderen verschilt. Sommige moeders zijn vredig en passief wat dit betreft, omdat dit een persoonlijke zaak is die de relatie tussen de moeder en haar zoon of dochter niet aangaat. In dit soort gevallen zal de moeder de islam meer gaan bewonderen en respecteren als het kind zich vromer opstelt tegenover zijn moeder.

Andere moeders zullen in het begin een hardnekkiger standpunt hebben, maar zullen uiteindelijk toegeven en de islam accepteren als een levenswijze wanneer zij de vastberadenheid en volharding van hun kinderen zien. Wellicht zullen zij zich ook tot de islam bekeren.

Ten derde zijn er ook moeders die zo hardnekkig zijn in hun standpunt, dat ze hun zoon of dochter zouden kunnen schaden en onderdrukken. Meestal zijn dit soort moeders verblind door vooroordelen, omdat zij het gevoel hebben dat hun zoon of dochter van het juiste pad is afgedwaald door het geloof van de vader en voorvaderen te verlaten. Dit soort moeders hebben het gevoel dat zij iets moet doen om hun kind weer op het rechte pad te helpen.

Het volgende is een verhaal uit de tijd van de profeet Mohammed(vrede zij met hem). Goedgekeurd door abu-Huraira, die zei: “Ik nodigde mijn moeder uit naar de islam toen zij nog een polytheïst was. Op een dag, toen ik daarmee bezig was, zei zij iets over de profeet(vrede zij met hem) wat mij tegenstond. Ik ging daarom huilend naar de profeet(vrede zij met hem) en zei tegen hem: ‘ik nodigde mijn moeder uit naar de islam, maar zij weigerde. Ik nodigde haar vandaag weer uit, maar toen zei ze iets over u dat mij tegenstond. Alstublieft, vraag Allah’s zegeningen en leiding voor haar.’

Toen zei de profeet(vrede zij met hem): ‘O Allah, leid de moeder van abu-Huraira.’ Ik verliet hem vol hoop vanwege de smeekbede van de profeet(vrede zij met hem), voor mijn moeder. Toen ik thuiskwam, zag ik dat de deur halfdicht was. Mijn moeder hoorde mijn voetstappen naderen en zei: ‘Blijf staan, abu-Huraira.’ Ik hoorde water lopen; mijn moeder verrichtte een rituele wassing. Ze deed haar kleren aan en kwam door de deur zonder haar hoofdbedekking. Ze zei: ‘Niemand heeft het recht aanbeden te worden dan Allah en Mohammed is de boodschapper van Allah.’

Ik keerde terug naar de profeet(vrede zij met hem), huilend van geluk en ik zei tegen hem: ‘Ik kom u goed nieuws brengen! Allah heeft uw gebeden verhoord en heeft de moeder van abu-Huraira geleid. De profeet(vrede zij met hem) prees en verheerlijkte Allah en zei: ‘Dit is goed.’ Ik antwoordde: ‘Oh, boodschapper van Allah, bid tot Allah en maak mij en mij moeder geliefd bij de gelovige slaven van Allah en zorg dat zij van ons houden.’

De profeet(vrede zij met hem) zei: ‘Oh, Allah, maak deze kleine slaaf van U en zijn moeder (hiermee bedoelde hij abu-Huraira en zijn moeder) geliefd bij Uw gelovige slaven en zorg dat de gelovigen van hen houden.’ Sindsdien was er geen enkele gelovige die niet van mij hield, ook al hadden ze nog nooit van mij gehoord of mij nog nooit gezien.” Sahih(authentiek) Muslim.

Wat we kunnen leren van dit verhaal is dat het van groot belang is om de Islam op een juiste manier te presenteren aan de ongelovige moeder. Het is tevens belangrijk om haar op een vriendelijke wijze aan te moedigen en om haar te overtuigen op eenzelfde manier als abu-Huraira deed.

Blijf goed doen tegenover de ongelovige moeder en onthoud dat haar ongeloof niet betekent dat zij niet gehoorzaamd dient te worden door haar zoon of dochter. Haar goed behandelen zorgt ook niet voor minder onschuld, omdat zij een ongelovige is. In tegendeel, zoals beschreven in de Koran vers 31:15: Allah heeft ons opgedragen om de ongelovige ouders vriendelijk te behandelen, zelfs als zij van hun kind een polytheïst willen maken vanwege hun ouderlijke gezag. Dit, zodat zij hopelijk ook de Islam zullen omarmen.

Blijf oprecht bidden en smeekbedes maken voor de ongelovige moeder, er op hopen dat Allah haar zal leiden. De goddelijke leiding van Allah zou pas kunnen komen na lange inspanning van het kind, dat gevolgd werd door sterke afwijzing van de moeder zoals in abu-Huraira’s verhaal. Het kind zou zichzelf nooit moeten overgeven, noch opgeven, maar zou moeten blijven bidden en smeekbedes blijven verrichten voor zijn moeder.

Het maakt niet uit hoe de ongelovige moeder haar best doet om haar kind weg te laten keren van de Islam, zelfs als zij een grote druk op hem zet door niet te eten of door op hem in te praten. Het kind zou zichzelf nooit moeten overgeven of er aan moeten toegeven. Hij zou nooit van het goede pad moeten geraken. Eén van de metgezellen van de profeet Mohammad(vrede zij met hem) zei tegen zijn ongelovige moeder, in een soortgelijke situatie: “Al had u honderd zielen, en al zouden zij allen uw lichaam één voor één verlaten, ik zou nooit mijn religie opgeven.”

Het lijkt er op dat de moeder in deze kwestie haar dochter onderdrukt door het contact met haar te verbreken. Het zorgt er voor dat de dochter op emotioneel vlak moeilijkheden ondervindt, maar dat zou een moslim nooit zwak moeten maken of het geloof en vertrouwen in zijn religie moeten doen dalen. Er is niets op tegen om de ongelovige moeder duidelijk te maken dat u zich niet zult keren van de islam. Hoe dan ook, zij (de moeder) mag alles vragen en alles zal onmiddellijk beantwoord worden, behalve het opgeven van deze religie. Wij vragen Allah om haar spoedig naar het juiste pad te leiden en om u geduld te geven om haar naar de Islam uit te nodigen, en om u naar de rechtvaardige en juiste weg te leiden. 

En Allah is alwetend.

Bewerkt en vertaald via islamqa