Naam veranderen

Is het beter om je naam te veranderen als je moslim wordt? of maakt het niet veel uit?

Moet je je naam veranderen als je moslim wordt?

In naam van Allah, de Barmhartige, de Erbarmer. Hartelijk dank voor uw vraag inzake deze veelbesproken kwestie. Het is een gewoonte geworden, dat wanneer iemand zich bekeert tot de islam, de moslimgemeenschap van hem of haar verwacht een islamitische naam aan te nemen. Dit is een goede zaak aangezien het hebben van een islamitische naam behoort tot de zaken die ons vanuit de religie zijn opgedragen.

De vraag die daarom gesteld dient te worden is; wat is een islamitische naam? Wanneer wij kijken naar alle metgezellen van de profeet Mohammed (vrede zij met hem), die naar de huidige terminologie allemaal bekeerlingen genoemd zouden kunnen worden, waren er slechts enkelen die hun naam veranderden. Wat was de reden dat slechts een kleine groep hun naam veranderde? Dit was zo, omdat hun naam een slechte betekenis droeg.

Wanneer je een naam draagt waarvan de betekenis niet indruist tegen de islam (zoals de naam van een afgod zoals Vishnu o.i.d.) dan kun je, net als al die metgezellen van de profeet (die lang niet allemaal van het Arabische schiereiland kwamen), gewoon je naam behouden. Een naam hoeft namelijk niet Arabisch te zijn om islamitisch te zijn. Jacob hoeft dus geen Ya'qoeb te worden. Josef hoeft geef Yusuf te worden en Karel hoeft geen Mohammed te worden. Het staat je echter altijd vrij om, wanneer je een roepnaam wilt gebruiken, dit te doen.

Team bekeerlingen.nl