Toilet etiquette

Wat zijn de aanbevolen handelingen met betrekking tot het toilet?

Moslim toilet etiquette

Alle lof is aan Allah.

Binnen de shari'ah zijn er verschillende regels en manieren, die gevolgd moeten worden bij het toiletbezoek, onder andere de volgende:

1. Niet je behoefte doen in de richting van de qiblah (gebedsrichting). Dit uit respect voor de qiblah, de symbolen en rituelen van Allah. De profeet van Allah (vrede zij met hem) heeft gezegd: ”Als iemand van jullie zit om zijn behoefte te doen, moet hij dat niet richting de Qibla doen of met zijn rug ernaar toe.'' (Overgeleverd door Muslim, 389)

2. Hij mag zijn geslachtsdeel niet aanraken met zijn rechterhand tijdens het urineren omdat de profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd: “Als iemand van jullie urineert mag hij zijn geslachtsdeel niet vasthouden met zijn rechterhand of reinigen met zijn rechterhand en (tijdens drinken) niet ademen in een beker'' (Overgeleverd door al Bukhaari, 150).

3. De Soennah is om zittend de behoefte te doen, zo dicht mogelijk tegen de grond om jezelf te verbergen en om te voorkomen dat er spetters urine op kleding of lichaam terecht komen. Als iemand er zeker van is dat hij dit kan vermijden dan is het toegestaan om staand te urineren.

4.  Hij mag de onreinheden niet verwijderen met zijn rechterhand; daar is de linkerhand voor, vanwege de hadith die hierboven is aangehaald en omdat de profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd:'' Wanneer iemand van jullie zichzelf afveegt, mag hij niet zijn rechterhand gebruiken.'' (overgeleverd door al-Bukhaari, 5199). Hafsah de vrouw van de profeet (moge Allah tevreden met haar zijn) heeft overgeleverd dat de profeet    (vrede zij met hem) zijn rechterhand gebruikte om te eten, te drinken, woedoe’ (rituele kleine wassing) te doen, aan te kleden en het geven en nemen van dingen en dat hij zijn linkerhand gebruikte voor andere dingen. (Overgeleverd door Imaam Ahmad; zie ook Sahih al-Jaami', 4912).

5. Men moet uit het zicht van anderen zijn behoefte doen. De profeet (vrede zij met hem) ging liever achter een heuveltje of in een tuin met dadelpalmen. (Overgeleverd door Muslim, 517) Als iemand zich in een open veld bevindt en zich nergens kan verbergen dan moet hij zo ver mogelijk van de mensen zijn behoefte doen.

6. Men moet zijn awrah (het deel van het lichaam dat niet gezien mag worden door anderen)  pas ontbloten na het hurken om dit zoveel mogelijk te verbergen, zoals Anas (Moge Allah tevreden met hem zijn) heeft overgeleverd:'' Als de profeet (vrede zij met hem) zijn behoefte deed, tilde hij zijn kleding pas op nadat hij dicht bij de grond was gehurkt''.(Overgeleverd door al-Tirmidhi, 14; zie ook Sahih al-Jaami', 4652). Bij het gebruik maken van een (hedendaags) toilet mag men zich pas uitkleden na het sluiten van de deur, buiten het zicht van andere mensen. Met inachtneming van dit punt en daaraan voorafgaand is het belangrijk om te melden dat de hedendaagse gewoonte om staand te urineren in een urinoir in het zicht van anderen mensen, getuigt van gebrek aan fatsoen, bescheidenheid en waardigheid en is weerzinwekkend  voor iedereen met gezond verstand en wijsheid.

7. Het getuigt ook van goede manieren volgens de shari’ah om een bepaalde adhkaar (smeekgebeden) te reciteren voor het binnengaan en verlaten van het toilet. Onze profeet (vrede zij met hem) leerde ons dat we voor het binnengaan van het toilet moeten zeggen“Bismillah. Allaahoemma innie aoedhoe bika mina l-Khoebthi wal-Khabaa’ith.” (In de Naam van Allah. O Allah, ik zoek toevlucht bij U tegen de mannelijke en vrouwelijke djinn [onzichtbare wezens gecreeerd door Allah]) En wanneer we het toilet verlaten, hoor je te zeggen: “Ghoefraanak.”(Vergeef mij)

 8. Nadat hij zijn behoefte heeft gedaan moet hij zich voorzichtig  ontdoen van alles wat onrein is, omdat de profeet (vrede zij met hem) ons waarschuwde voor nalatigheid bij het reinigen na het urineren.'' De oorzaak van de meeste straffen van het graf is het gevolg van urine.''( Overgeleverd door Ibn Maajah)

 9. Alle onreinheid moet drie keer gewassen of geveegd worden, drie keer of een oneven aantal keren meer dan drie indien nodig om te reinigen, omdat Aisha (moge Allah tevreden over haar zijn) heeft overgeleverd dat de profeet (vrede zij met hem) zijn achterste drie keer waste. Ibn Umar zei:'' We deden dit ook en ervoeren het als genezing en reiniging." (Overgeleverd door Ibn Maajah, 350; zie ook Sahih al Jaami', 4993) Aboe Hoerayrah (moge Allah tevreden met hem zijn) heeft overgeleverd dat de profeet (vrede zij met hem) zei:'' Wanneer iemand van jullie zichzelf reinigt (met een steen of soortgelijk materiaal) doe dit een oneven aantal keer." (Overgeleverd door Imaam Ahmad; geclassificeerd als hasan in Sahih al-Jaami', 375).

10. Hij mag geen botten of keutels (uitwerpselen van dieren) gebruiken om zichzelf te reinigen maar  tissue, stenen enzovoort. Aboe Hoerayrah ( moge Allah tevreden met hem zijn) heeft overgeleverd dat hij een kom voor de profeet (vrede zij met hem) droeg om de woedoe’ (kleine rituele wassing) te doen en zich te reinigen nadat hij zijn behoefte heeft gedaan. Terwijl hij hem volgde, vroeg de profeet (vrede zij met hem)," Wie is dat?" Hij zei:'' Ik ben Aboe Hoerayrah'' De profeet (vrede zij met hem) zei: Breng me wat stenen zodat ik mezelf kan reinigen maar breng me geen botten of keutels.'' Dus bracht ik hem wat stenen in de zoom van mijn kleding, legde deze naast hem en ging weg. Toen hij klaar was, kwam ik terug en vroeg hem,'' Wat is er mis met botten en keutels?'' Hij zei:'' Dat is voedsel voor de djinn.'' (Overgeleverd door al Bukhaari, 3571

 11. Men mag niet urineren in stilstaand water, omdat Jaabir (moge Allah tevreden met hem zijn) heeft overgeleverd dat de boodschapper van Allah (vrede zij met hem) iedereen verbood om in stilstaand water te urineren (overgeleverd door Muslim, 423) omdat dit het water verontreinigt en de mensen die het gebruiken schaadt.

 12. Men mag niet urineren langs de weg of plekken waar mensen naar schaduw zoeken omdat dit aanstootgevend is voor ze. Aboe Hoerayrah heeft overgeleverd dat de profeet (vrede zij met hem) zei:'' Vrees de twee dingen die vloeken veroorzaken.'' Ze vroegen,'' Wat zijn de twee dingen die vloeken veroorzaken, O boodschapper van Allah?'' Hij zei:'' Wanneer iemand zijn behoefte doet langs de weg waar mensen lopen of plekken waar ze de schaduw opzoeken.'' (overgeleverd door Abu Dawud, 23; zie ook Sahih al-Jaami', 110).

13. Men mag iemand die zijn behoefte doet niet groeten of teruggroeten uit respect voor Allah door niet Zijn naam te noemen op een vieze plek. [De Islamtische groet is '' assalamoe aleikoem (vrede zij met jou)''; Een van de namen van Allah is as-Salaam (de Vrede)]. Jaabir ibn Abd-Allah heeft overgeleverd dat een man  langs de profeet liep, terwijl hij aan het urineren was en hem groette. De profeet (vrede zij met hem) zei tegen hem:'' Als je me in deze houding ziet, groet me niet want als je dat wel doet, antwoord ik niet.'' Overgeleverd door Ibn Maajah, 346; zie ook Sahih al- Jaami', 575). De meeste geleerden zeggen dat het makroeh (afkeuringswaardig) is om onnodig te spreken op het toilet. 

 

Allah is alwetend.

 

Bewerkt en vertaald via islamqa