Wie is de wali van de moslimvrouw als …

Bekeerlingen hebben meestal geen wali's(voogd), hoe moet dat dan als ze willen trouwen?

Wanneer een vrouw tot de islam bekeerd is en ze wil gaan trouwen, heeft ze dan een wali (voogd/vertegenwoordiger/beschermer) nodig? En zo ja, wie kan er dan een wali voor haar zijn?

Nog een vraag: is het van belang dat een man een wali heeft gedurende zijn Nikaah (huwelijksvoltrekkimg)? Als dit het geval is, kan dan ieder  mannelijk familielid optreden als zijn wali?

Alle lof is aan Allah

Daar deze vrouw in kwestie, tot de islam bekeerd is,  alle lof is aan Allah, kan geen van haar familieleden als haar wali optreden. De reden hiervoor is, dat deze familieleden ongelovig zijn. Zij hebben dan geen capaciteit, of zeggenschap over de moslim. Niet alleen haar familieleden, maar àlle ongelovigen hebben daar geen zeggenschap over.

Als er zich in haar omgeving  een moslim met enig gezag  bevindt, en die wel zeggenschap heeft over  de belangen van de moslimgemeenschap, dan kan deze man ingeschakeld worden. Dit is gebaseerd op de volgende hadith (overlevering) van de profeet (vrede zij met hem):

“Geen enkel huwelijk kan gesloten worden, zonder aanwezigheid van een wali. Een sultan (een gezaghebbend figuur, of iemand die autoriteit heeft), kan optreden als wali voor de mensen die er geen hebben.” Zie: Ibn Maadjah en imam Ahmad, hadith nummer 1880. Deze hadith bevindt zich ook in Salih Al-Jaami: Hadith nummer 7556).

Als er geen gezaghebbend persoon aanwezig is, die moslim is, dan moet men zich richten tot de moslimgemeenschap. In deze moslimgemeenschap dien je een leider te zoeken die gerespecteerd wordt en betrouwbaar is. En die ook bekend staat om zijn goede karakter. Denk hierbij aan een directeur van een Islamitisch Centrum of een Imam.

 Een man heeft geen Wali nodig bij het tekenen van een huwelijks – contract(of bij het sluiten van een huwelijk). De reden is, dat de man zelf de hoofdaanvrager is.

Het is echter de vrouw die een wali nodig heeft.

“ Elke vrouw die trouwt zonder een wali, haar huwelijk is ongeldig, haar huwelijk is ongeldig, haar huwelijk is ongeldig.”

Dit heeft de profeet (vrede zij met hem) gezegd in een hadith die overgeleverd is door Aisha(moge Allah tevreden met haar zijn). Deze hadith staat in: Al-Tirmidhi 1102: geclassificeerd als betrouwbaar door abu Dawoed, 2083: Ibn Maadjah, 1879.

Er is wel een uitzondering op de regel voor de man: als een man krankzinnig of zwakzinnig is, heeft hij wel een wali nodig. Als hij gezond van geest is, dan heeft hij echter geen wali nodig.