Khutba 26 - Hoe verder na de Ramadan

Khutba 26 - Hoe verder na de Ramadan

Beste broeders en zusters,

 

Allah de Verhevene heeft ons geschapen om slechts Hem te aanbidden. Allah zegt in de soerah az-Zaari'jaat, vers 56:

 

مَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

 

“En ik heb de djinn en de mensen slechts tot Mijn aanbidding geschapen.”

 

En als beloning voor onze aanbidding, zullen wij de Paradijzen binnentreden waarin wij eeuwig zullen genieten van de ontelbare gunsten van Allah.

 

Maar tot wanneer moeten wij Allah aanbidden? Mogen wij zelf bepalen wanneer en tot wanneer wij Hem aanbidden? Allah zegt:

 

واعبد ربك حتى يأتيك اليقين

 

“En aanbidt jouw Heer totdat de dood tot jou komt.” (Soerah al Hidjr: 99)

 

Dus beste mensen, wij moeten Allah aanbidden totdat de dood ons treft. En niet zoals velen tegenwoordig denken: ‘totdat het einde van de Ramadan ons treft’.

 

Tegenwoordig komen wij veel moslims tegen (vooral jonge moslims) die Allah alleen in de maand Ramadan aanbidden. Voor de Ramadan hebben zij niets te maken met de moskee, met het gebed, met de Kor’aan… zij hebben niets te maken met hun Schepper. Zij doen alles wat Allah verboden heeft.

Wanneer de Ramadan komt, dan zien wij dat deze moslims zich gedragen als moslims… Zij gaan naar de moskee, zij verrichten het gebed, zij vasten, herdenken Allah, geven uit in liefdadigheid… Wallahi wij worden blij als wij deze moslims zien. En vooral jongeren… de moskeeën raken vol met jongeren. De huizen van Allah raken versierd door de aanwezigheid van de jongeren. Oh jongeren! Als de moskee een tong zou hebben, als de moskee zou kunnen praten dan zou zij de gehele maand Ramadan alleen maar bezig zijn met het verkondigen van haar blijheid. Maar jammer genoeg gaat een maand snel voorbij en raken de moskeeën weer leeg. Zij veranderen in bejaardentehuizen, ontmoetingsplaatsen voor ouderen.

En de moslims/jongeren waar wij het over hebben, verbreken hun relatie met Allah; geen gebeden meer, geen Kor’aan, geen liefdadigheid… de goede daden die zij verricht hebben in de Ramadan worden gevolgd door slechte daden, daden die niet geliefd zijn bij Allah…

 

En dit is een teken dat Allah de Ramadan van hen niet geaccepteerd heeft. Dit is heel moeilijk voor mij om te zeggen, maar dit is de waarheid. En de waarheid wil ik niet schuil houden voor jullie.

Want onder de tekenen van aanvaarding (van goede daden) is dat Allah een goede daad op laat volgen door een andere. Dus als Allah de Ramadan van deze mensen had geaccepteerd dan zouden zij na de Ramadan doorgaan met het verrichten van goede daden. En aangezien deze mensen na de Ramadan de goede daden hebben vervangen door de slechte daden, vrezen wij voor deze moslims dat hun Ramadan niet geaccepteerd is. Nogmaals beste mensen, ik zeg dit niet met plezier. Maar ik moet de waarheid vertellen.

 

Sommige mensen kunnen zich afvragen waarom en hoe deze mensen het een maand lang volgehouden hebben. Het antwoord is heel simpel: De Ramadan is bij deze mensen een gewoonte, cultuurverbonden activiteit, er bij horen. Want als je tijdens de Ramadan niet vast en niet naar de moskee gaat, is dat een schande. Daarom vasten veel jongeren mee in de Ramadan en gaan naar de moskee niet uit liefde voor Allah, maar uit angst om verstoten te worden van de overheersende moslimgemeenschap. Velen van hen eten en drinken dan ook stiekempjes. Beste mensen! Er bestaat geen stiekempjes. Want alles wat je doet, ziet Allah. Alles wat je zegt, hoort Allah. Alles waarover je denkt, weet Allah. In het woordenboek van een moslim staat het woord ‘stiekem’ niet vermeld.

 

Beste jongens en meisjes, broeders en zusters,

 

Hoe erg is het wanneer mensen Allah alleen in de Ramadan erkennen en daarbuiten niets met Hem te maken hebben. Weet dat de Heer van de Ramadan ook de Heer van de overige maanden is en dat Hij de Heer van alle tijden en plaatsen is!

 

De moslim zou van de Ramadan een kans moeten maken om een nieuwe bladzijde open te slaan in zijn/haar leven, om een goede dienaar van Allah te worden, om een leven te lijden vol aanbidding en een leven te vermijden vol zondes.

De Ramadan is hiervoor een mooie kans, een optimale gelegenheid geweest. Wij hebben een maand lang gebeden, een maand lang gevast, een maand lang allerlei goede daden verricht, een maand lang zondes verlaten… Wij hebben bewezen dat wij goede moslims kunnen worden. En wij hebben ervaren dat het helemaal niet moeilijk is een goede moslim te zijn. Wij hebben ervaren dat het zijn van een goede moslim geen last maar een lust is. Je geniet ervan. Nu wij nog getraind en warm zijn in de aanbidding, is het hartstikke verstandig en aanbevolen om verder te gaan met de aanbidding . Dus laten wij gebruik maken van deze gelegenheid voordat wij weer terugvallen in een leven vol zondes en in een leven zonder aanbidding.

 

Straks zal ik met de wil van Allah jullie vertellen hoe wij de dagen na de Ramadan kunnen benutten om zodoende een goede moslim te blijven.

 

Een hele maand hebben wij ons bezig gehouden met de aanbidding van Allah. Wij hebben ons best gedaan in het verrichten van goede daden en het verlaten van de zondes. Wij zijn helemaal warm getraind in de aanbidding van Allah. De maand Ramadan is dan ook als het ware de maand waarin een gelovige getraind wordt in aanbidding zodat hij of zij in de andere maanden de aanbidding, dus het scheppingsdoel gemakkelijk kan voortzetten.

Daarom is het sterk aangeraden, nu je getraind bent, de aanbidding voort te zetten. Want als je dat niet doet, vrees ik voor jou dat jij heel binnenkort je aanbidding gaat verwaarlozen. Ik zal met de wil van Allah enkele adviezen geven waardoor het makkelijk voor jou zal worden om jouw scheppingsdoel ‘de aanbidding van Allah’ voort te zetten.

 

 • ‘Verricht de verplichte gebeden in de moskee.’

   

  Het gebed dat jij gezamenlijk verricht in de moskee is dan veel lichter dan dat jij thuis in je eentje bidt. Ook is de beloning veel groter. Want de Boodschapper van Allah zei:

   

  صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة

   

  “De salaat dat gezamenlijk word gebeden, heeft 27 maal meer waarde dan dat het alleen wordt gedaan.” (Overgeleverd door al-Boeckharie, Ibn Omar ra.)

   

  Ook worden jouw zondes vergeven…

   

  من توضأ للصلاة فأسبغ الوضوء ثم مشى إلى الصلاة المكتوبة فصلاها مع الناس أو مع الجماعة أو في المسجد غفر الله له ذنوبه

   

  Allah vergeeft de zonden van degene die de woedoe voor het gebed goed doet en daarna de verplichte gebeden verricht met de mensen of met de djama’ah of in de moskee. (Overgeleverd door Moeslim)

   

 • ‘Vast vrijwillig’.

   

  Nu jij een maand achterelkaar hebt gevast, is het makkelijk voor jou om af en toe op bepaalde dagen te vasten. Door te vasten zorg jij ervoor dat de wegen van Sjaytaan versmald worden waardoor zijn invloed op jou gering wordt. En wanneer de invloed van Sjaytaan gering is, wordt het makkelijker voor jou om de aanbidding voort te zetten. Het is aangeraden om bijvoorbeeld te vasten op de maandagen en donderdagen, de middelste drie van elk islamitisch maand, de dag van Asjoerâ', de dag van Arafat. Maar ook is het aangeraden om 6 dagen te vasten in de maand Sjawwal, dus deze maand.

   

  Vrijwillig vasten in de maand Sjawwâl

   

  De maand Sjawwâl is de tiende maand van de Islamitische jaartelling en volgt op de maand Ramadân. Nadat men het feest van het verbreken der vasten, Eid-oel-Fitr, gevierd heeft, en indien men er toe in staat is, wordt het in deze maand aangemoedigd de zes dagen van Sjawwâl vrijwillig te vasten. In een overlevering van Aboe Ayoeb Al-Ansari heeft Rasoel-Allah (saws) gezegd:

   

  من صام رمضان ثم أتبعه ستاً من شوال كان كصيام الدهر

   

  "Degene die Ramadân vast, en vervolgens zes dagen vast in Sjawwâl, voor diegene wordt beschouwd alsof hij de hele jaar heeft gevast."

  (Overgeleverd door Moeslim en anderen)

   

   Uitleg:

  Iedere goede daad in de Islam wordt vertienvoudigd. De Ramadaân is bij Allah (swt) gelijk aan tien maanden, net zoals de zes dagen van Sjawwâl gelijk zijn aan zestig dagen, dus twee maanden. Daarom vormen deze twee samen één jaar.

  Wie deze vorm van vasten ieder jaar consequent nakomt, voor diegene is het alsof hij/ zij zijn/ haar hele leven gevast heeft!!

  De hasanat (zegeningen) worden niet berekend tijdens de zes dagen van de Sjawwâl, tenzij je eerst de fard (verplichte) dagen van de Ramadân afmaakt. (je inhaal dagen i.v.m. bijv. menstruatie, ziekte enz.). Dus diegene die nog inhaal dagen hebben van de Ramadân, moeten deze eerst afmaken vóórdat ze aan de zes dagen van Sjawwâl gaan beginnen. (Fiq-us-Soenna)

                                                               

 • ‘Ga om met vrome mensen’.

   

  Wanneer je omgaat met vrome mensen zal jij beïnvloed raken door hun goede manieren en daden. Jij zult gemakkelijk hun goede manieren en daden overnemen.

   

  Abu Mousa Alash’ari, moge Allah met hem tevreden zijn, heeft overgeleverd: “De Profeet heeft gezegd:

   

  عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :  مثل الجليس الصالح والجليس السوء : كحامل المسك ، ونافخ الكير . فحامل المسك : إما أن يحذيك ، وإما أن تبتاع منه ، وإما أن تجد منه ريحا طيبة . ونافخ الكير : إما أن يحرق ثيابك ، وإما أن تجد منه ريحا خبيثة 

   

  ’Een deugdzame vriend en een ondeugdzame vriend zijn te vergelijken met een drager van muskus en een smid. Bij de koopman die muskus draagt koop je wat; zo niet dan heb je tenminste van zijn heerlijke geur genoten, maar een smid kan je kleren verbranden of een verschrikkelijke geur veroorzaken’.” (Overgeleverd door Boekhaarie en Moesliem)

   

  Ahmed ibn Harb zei:

   

  كان أحمد بن حرب رحمه الله تعالى يقول: ليس شيء أنفع لقلب العبد من مخالطة الصالحين والنظر إلى أفعالهم وليس شيء أضر على القلب من مخالطة الفاسقين والنظر إلى أفعالهم

   

   “Er is niets profijtvoller voor het hart van de dienaar dan het zich mengen tussen de vrome mensen en het kijken naar hun daden…”

   

  Kortom, het omgaan met vrome mensen zal het makkelijker voor jou maken om jou aanbidding voor te zetten.

   

 • ‘Verricht Smeekbeden’

   

  Vraag Allah in jouw smeekbeden dat Hij jou leiding geeft en dat Hij de aanbidding makkelijk maakt voor jou. Want degene die oprecht om leiding vraagt, zal zeer zeker geleid worden.

   

  …Wanneer de dienaar zegt: ‘Leid ons op het rechte Pad, het Pad van degenen aan wie U gunsten hebt geschonken, niet van degenen op wie de toorn rust en niet dat van de dwalenden,' dan zegt Allah: ‘Dit alles is voor Mijn dienaar en Mijn dienaar zal krijgen wat hij gevraagd heeft'.” (Sah'ieh' Moeslim, Kitaab as-Salaah, Baab woedjoob qiraa'at al-Faatih'ah fi koelli rak'ah)

   

  Wij vragen Allah onze vasten, gebeden en onze overige goede daden te accepteren. En wij vragen Hem om onze gehoorzaamheid na de Ramadan te doen toenemen.

   

  “Wa’l-hamdoelillahie Rabbi’l A’lemien.”