Khutba 15 - Het gebed en al-Khoedjoe (2)

Khutba 15 - Het gebed en al-Khoedjoe (2)

Beste broeders en zusters,

 

 

Vorige week ging onze khoetbah over ‘Ootmoedigheid (in het Arabisch: Khoesjoe’) in het Gebed’. Ik had jullie verteld wat khoesjoe’ inhield, waarom khoesjoe’ belangrijk was en hoe wij khoesjoe’ konden verkrijgen.

 

Vandaag zullen wij met de wil van Allah het hebben over enkele oorzaken van de khoesjoe’ tijdens het gebed. Oftewel wat moeten wij doen tijdens het gebed om de khoesjoe te verkrijgen?

 

Vele moslims, waaronder veel jongeren hebben moeite met het verrichten van het gebed. Het gebed is voor hen te zwaar. Vaak bidden zij omdat het moet van de ouders. En als zij bidden dan voelen zij niets behalve dat ze aan vele nutteloze zaken denken.

In de volgende ayah legt Allah de reden uit waarom het gebed zwaar en moeilijk is voor deze mensen:

 

وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلاَّ عَلَى الْخَاشِعِينَ

 

“… het (gebed) is inderdaad moeilijk, behalve voor degenen die khoesjoe hebben (ootmoedigen).” (al Baqarah: 45)

 

De reden waarom het gebed zwaar is voor bepaalde mensen, is omdat zij hun gebeden verrichten zonder khoesjoe’. Khoesjoe is de situatie waarin, in het hart van een persoon angst, nederigheid, respect en liefde voor Allah tegelijk samen komen.

Khoesjoe’ in het gebed is net als de ziel in het lichaam. Zonder de ziel heeft het lichaam geen waarde. Zo heeft het gebed zonder khoesjoe’ ook geen waarde. Vandaar dat Allah het volgende zegt:

 

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ، الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ

 

“Voorwaar, de gelovigen die khoesjoe’ hebben in hun gebeden zullen zeker slagen”. (Moeminoen1/2).

 

Dus alleen de gelovigen die hun gebeden met khoesjoe verrichten zullen slagen. D.w.z. degenen die hun gebeden zonder khoesjoe verrichten zullen niet slagen.

 

De geleerden verdelen de oorzaken van al khoeshoe in drie delen:

 

  1. Oorzaken voor het gebed
  2. Oorzaken tijdens het gebed
  3. Oorzaken na het gebed

 

Oorzaken tijdens het gebed

 

Je richten tot Qiblah

 

De dienaar richt zijn lichaam en gezicht tot de Qiblah (Ka’bah) en zijn hart tot de Heer van Ka’bah). Zo keert hij zich af van alles.

Dit is dan ook de aard van het gebed; het richten van het hart tot Allah, het volledig staan voor Allah en het zich afkeren van alles behalve Allah.

Alle moslims richten zich tegenwoordig met hun lichamen tot Ka’bah. De vraag is of alle moslims zich met hun harten richten tot Allah. Het antwoord is nee!

En jij beste broeder en zuster! Waar richt jij jouw hart tijdens het gebed?

 

Takbier en het heffen van de handen tot de hoogte van de borst of oren.

 

Hierna zegt men: Allahoe Akbar (Allah is de Grootste). Men zegt dit niet alleen met de tong, maar tevens met het hart. Zo wordt Allah de grootste in het hart. Als iets anders jou weerhoudt van Allah tijdens het gebed, betekent dit dat datgene op dat moment het grootste en belangrijkste is in jouw hart. Dit houdt in dat jij slechts Allahoe Akbar met je tong hebt gezegd en niet met jouw hart.

Om Khoeshoe te verkrijgen is het noodzakelijk om de grootheid van Allah in het hart te voelen. Dus wanneer je met jouw tong zegt: Allahoe akbar, moet je de grootheid van Allah in jouw hart voelen. Allah moet de grootste zijn in jouw hart. Hoe voel je de grootheid van Allah in jouw hart?

 

Een lichtstraal van het ontstaan van het Heelal die nu pas bij ons aankomt, heeft in totaal ongeveer 15 miljard lichtjaren afgelegd.

 

1 lichtjaar is gelijk aan 9,5 biljoen km.

 

Dus om de afstand van het heelal te kunnen berekenen moeten wij de 15 miljard lichtjaren vermenigvuldigen met 9,5 biljoen km.

 

Dit is dan volgens de mensen de geschatte grootte van het heelal (of te wel de hemel boven ons). Dus enorm groot.

 

Allah heeft niet 1 maar zeven hemelen geschapen. En tussen elk hemel is er een afstand van 500 jaar.

 

“De afstand tussen de wereldse hemel en de hemel die haar volgt is 500 jaar. De afstand tussen alle hemelen is 500 jaar. De afstand tussen de zevende hemel en de Troon is 500 jaar. De afstand tussen de Koersie en het water is 500 jaar. De Troon is boven het water. En Allah is boven de Arsh en niets van wat jullie doen is verborgen voor Hem.” رواه ابن خزيمة في " التوحيد " ( ص 105 ) ، والبيهقي في " الأسماء والصفات " ( ص 401 )

Allah de Verhevene zegt:

وما قدروا الله حق قدره والأرضُ جميعاً قبْضته يوم القيامة والسموات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون

“Zij hebben Allah niet volgens Zijn Waardigheid gewaardeerd. De gehele aarde zal in Zijn greep zijn op de Dag der Opstanding, en de hemelen zullen worden opgerold in Zijn hand. Glorie zij Hem en verheven is Hij boven hetgeen zij met Hem vereenzelvigen.” (az Zoemar: 67)

Er is overgeleverd dat Ibn Abbas radiyallahoe anhoema het volgende zei:

ما السموات السبع ، والأرضون السبع في كفّ الرحمن إلاكخردلة في يد أحدكم

“De zeven hemelen en de zeven aarden zijn in de handpalm van de Barmhartige zoals een mosterdzaad in de hand van een van jullie.”

Wanneer jij hierbij stilstaat, dan voel jij als het ware de grootte van Allah. Jij zult je dan heel klein, onbelangrijk en nederig voelen ten opzichte van Allah.

 

Het plaatsen van de rechterhand op de linkerhand op de borst.

 

Al-imaam Ahmad (moge Allah hem genadig zijn) werd gevraagd over de betekenis van het plaatsen van de ene hand boven op de andere tijdens het gebed. Hij zei: “Het is nederigheid voor de Almachtige.” (Al-khoeshoe fi’l Salaat door Ibn Radjab)

Ibn Hadjar (moge Allah hem genadig zijn) zei: De geleerden zeiden: “De betekenis van deze lichaamshouding is dat het de houding is van een nederige verzoeker, het is meer waarschijnlijk om onrustige bewegingen te voorkomen en het is meer bevorderlijk voor khoeshoe.” (Fath-alBarie: 2/224)

 

Alle zonden zijn aanwezig bij de dienaar tijdens het gebed.

 

De boodschapper van Allah zei: “Wanneer een dienaar staat om te bidden, worden al zijn zonden gebracht en op zijn hoofd en schouders geplaatst. Elke keer wanneer hij buigt of knielt, vallen ze van hem af.” (Overgeleverd door al-Bayhaqie in as-Soenan al-Koebra, zie ook Sahieh al-Djaamie’)

 

Allah richt zijn gezicht tot zijn dienaar tijdens het gebed.

 

“Wanneer jullie bidden, moeten jullie je niet afkeren. Want zolang de dienaar zich tijdens het gebed niet afkeert, zal Allah Zijn gezicht richten tot Zijn dienaar.” (Overgeleverd door Moeslim)

 

Het afkeren tijdens het gebed bestaat uit twee soorten:

  • Het afkeren van het hart naar iets anders dan Allah
  • Het afkeren van de ogen

 

Beide zijn niet toegestaan en nadelig voor de beloning van het gebed. De boodschapper van Allah werd gevraagd over het rondkijken tijdens het gebed en zei: “Het is iets dat Shaytaan steelt van iemands gebed.” (Overgeleverd door al-Boekharie)

 

“Degene die zijn hart of ogen afkeert tijdens het gebed, is als een man die door een staatshoofd is geroepen en dan voor hem staat, en wanneer de leider hem toespreekt keert hij zich af, kijkend naar rechts en naar links, hij luistert niet naar wat het staatshoofd aan het vertellen is en hij begrijpt er geen woord van, omdat zijn hart en gedachten ergens anders zijn. Wat denkt deze man dat de leider met hem zal doen?

Het minste dat hij verdient wanneer hij het staatshoofd verlaat, is dat hij gehaat wordt en niet langer gewaardeerd zal zijn…” (Al Waabil as Sayyieb door Ibn Al Qayyim)

 

De dood herinneren tijdens het gebed

 

De profeet zei: “Herinner de dood in jouw gebed. Degene die de dood herinnert tijdens het gebed, zal het voorzeker goed en correct verrichten. En bid het gebed van degene die niet denkt dat hij nog een gebed zal bidden.” (as Silsilah as Sahiehah door al Albaanie. Het was overgeleverd door as Soeyoetie dat Hafidh ibn Hadjar deze hadieth classificeerde als h’asan)

 

In deze context heeft de boodschapper van Allah Aboe Ayyoeb radiyallahoe anh geadviseerd en zei: “Als je opstaat om te bidden, bidt een afscheidsgebed.” (Overgeleverd door Ahmad, Sahieh al Djaamie’)

 

Dit betekent het gebed van iemand die denkt dat hij geen ander gebed meer zal bidden. De persoon die bidt zal zonder twijfel sterven en er zal een gebed zijn laatste gebed zijn, dus laat hem khoeshoe hebben in het gebed dat hij aan het verrichten is, want hij weet niet of dot zijn laatste gebed zal zijn.

 

“Wa’l-hamdoelillahie Rabbi’l A’lemien.”