Khutba 13 - Ichlaas (3)

Khutba 13 - Ichlaas (3)

Beste broeders en zusters,

 

Vandaag zullen wij met de wil van Allah het laatste gedeelte van het onderwerp ‘al-ichlaas’ behandelen. Maar als eerst wil ik een korte samenvatting geven over de afgelopen khoetba’s. Wat hebben wij tot nu toe behandeld?

 

Tijdens de afgelopen khoetba’s hebben wij verschillende soorten definities behandeld van al-ichlaas. Zoals …

 

استواء أعمال العبد في الظاهر والباطن: Dat de daden van de dienaar in het geheim (verborgene) en in het openbaar hetzelfde zijn.

 

ألا تطلب على عملك شاهداً غير الله: Ichlâs is de wens dat er geen getuige is van je daad behalve Allah.

 

Daarnaast heb ik jullie enkele voordelen van al-ichlaas verteld. Zoals …

 

 • Ichlâs is reden voor vergiffenis (denk aan het verhaal van de zaniah)

 • Ichlâs verwijdert fitnah (zonde willen plegen) uit het hart (denk aan het verhaal van Joesoef alaihissalaam en de vrouw van Aziez)

 • Ichlâs is de reden voor vermeerdering van de hasanât (beloningen)

 • Er daalt barakah op uitspraken met ichlâs

   

Ook heb ik jullie enkele voorbeelden voor al-ichlaas gegeven. Denk aan de ichlaas van al-imaam Abdoellah ibnoe’l Moebarak en de ichlaas van al-imaam al-Boekharie.

 

Vandaag zullen wij leren hoe wij al-ichlaas kunnen verkrijgen. Het werken is aan ons en het succes komt van Allah.

 

Manier om ichlâs te verkrijgen

 

Weet beste moslim, dat Allah ons geschapen heeft om hem alleen te aanbidden …

 

“En ik heb de Djinn en de mens geschapen om slechts mij te aanbidden.” (ad-Dharijaat: 56)

 

En wij zijn bevolen om deze aanbidding te verrichten met al-ichlaas …

 

“En zij werden niets anders bevolen dan Allah met al-ichlaas te aanbidden.” (al-Bayyinah: 5)

 

Beste mensen! Ibâdah (aanbidding) zonder al-ichlaas heeft geen waarde bij Allah. Ibâdah krijgt alleen waarde met al-ichlaas en wordt alleen dan geaccepteerd door Allah.

 

Allah aanbidden met al-ichlaas is geen makkelijke zaak. Want het vraagt om een voortdurende strijd met de nafs (eigen ik). Wanneer een dienaar een goede daad wil verrichten, probeert de nafs deze daad binnen te treden. Hoe doet hij dat?

 

Hij zorgt er voor dat de dienaar zijn daad mengt met de volgende intenties:

 

 • de wens om in de harten van de mensen te komen,

 • bang zijn voor hun berisping (kritiek),

 • de wens dat zij hem loven (verhogen),

 • hun geld wensen,

 • de wens dat de mensen hem gaan dienen en zijn wensen nakomen

   

  Wanneer de daad van de dienaar vervuild is met deze intenties, dan is er geen sprake meer van al-ichlaas. Want al-ichlaas betekent dat de intentie zuiver is van al deze genoemde gebreken. Al-ichlaas betekent dat de daad alleen en enkel, zuiver wordt verricht om de welbehagen van Allah te verkrijgen. Als dat niet het geval is, dus als de daad gemengd is met de slechtheden van de nafs, dan wordt deze daad, hoe mooi het ook is uitgevoerd, hoeveel energie het ook heeft gekost, niet geaccepteerd door Allah.

   

  Een vraag: “Is het niet mogelijk dat een daad wordt verricht met een beetje ichlaas en een beetje riyaa (wens om in de harten van mensen te komen zodat ze mij loven)?”

   

Antwoord: Nee. Want net zoals het onmogelijk is dat vuur en water bij elkaar kunnen zijn is het net zo onmogelijk dat ichlaas en slechtheden van de nafs bij elkaar in dezelfde hart kunnen zijn.

 

Ibnoel Qayyim zegt: “Ichlâs en graag geloofd willen worden en verlangen naar de dingen in de handen van anderen kunnen niet in een hart bij elkaar blijven.”

 

Weet, dat de nafs al jouw daden zal aanvallen. Dus jij moet bij het verrichten van elke daad alert zijn. Wees alert tijdens het bidden, wees alert tijdens het lezen van de kor’aan, wees alert tijdens het gebieden van het goede en het verbieden van het slechte… want anders zal al jouw inspanning en energie verloren gaan. De nafs zal jouw daden niet verlaten zolang jij leeft. Elke keer dat jij de nafs denkt te verslaan, zal hij jou aanvallen van een andere kant.

 

Yoesoef el-Hoeseyn zei: “Ik doe zoveel moeite om ar-riya (de wens om in de harten van mensen te komen zodat ze hem loven) uit mijn hart te verwijderen, en het komt steeds in een andere kleur terug.”

 

Dus weet dat jij in dit leven in een voortdurende strijd bent. Dus wees elke moment alert voor de vijand.

 

Al-Ichlaas is net als een vogel in de hand, wanneer je onoplettend bent en de vogel wat los laat, vliegt hij ineens weg. Hierdoor is het belangrijk om voortduren wakker en oplettend te zijn. Iemand met al-ichlaas (moechlis) past voortdurend op zijn hart en blijft wakker om ervoor te zorgen dat ichlâs zijn hart niet verlaat. Hij is elke moment in strijd met de nafs. En deze voortdurende strijd zorgt ervoor dat een hoge plaats bij Allah bereikt. Want het leven van zo iemand, zijn aanbiddingen, zijn praten, stil blijven (stilte), gelach (lachen), boosheid en elk klein handeling (daad) is voor Allah.

 

قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

 

“Zeg: Voorwaar, mijn Salaat, mijn offer, mijn leven en mijn sterven zijn opgedragen aan Allah, Heer der Werelden.” (Soerah Al-An’am, 162)

 

وَقَالَ الْحَسَن : نُسُكِي دِينِي . وَقَالَ الزَّجَّاج : عِبَادَتِي ; وَمِنْهُ النَّاسِك الَّذِي يَتَقَرَّب إِلَى اللَّه بِالْعِبَادَةِ . وَقَالَ قَوْم : النُّسُك فِي هَذِهِ الْآيَة جَمِيع أَعْمَال الْبِرّ وَالطَّاعَات ; مِنْ قَوْلك نَسَكَ فُلَان فَهُوَ نَاسِك , إِذَا تَعَبَّدَ

 

Oh Allah! Help ons in de strijd tegen onze nafs. Oh Allah begunstig onze harten met al-ichlaas. Oh Allah! Accepteer onze daden.

“Wa’l-hamdoelillahie Rabbi’l A’lemien.”