Khutba 1 - Liefde voor de profeet

Khutba 1 - Liefde voor de profeet

Beste broeders en zusters,

 

Wij leven in een land waarin vrijheid van meningsuiting een centrale positie inneemt. Dit geeft de burgers de mogelijkheid om zonder enig angst op te komen voor de eigen belangen, ideeën en visies. Dit is een zeer gewaardeerde en een zeer gezonde situatie. Deze situatie mag dan ook niet verstoord worden. Wij adviseren alle lagen van de bevolking in deze samenleving op te komen voor deze waarde, deze waarde te waarborgen en te beschermen.

 

Maar jammer genoeg zien wij dat bepaalde figuren deze situatie verstoren door op een verkeerde manier om te gaan met deze waarde. Deze figuren verschuilen zich zogenaamd achter de ‘vrijheid van meningsuiting’ om anderen te beledigen, te kwetsen en te demoniseren (Demoniseren is het doelbewust negatief afbeelden van een zaak of persoon, met als doel de mening van anderen over het onderwerp negatief te beïnvloeden. Het is smaad en laster. Demoniseren is een vorm van propaganda). Dit kunnen wij niet goed keuren! Want de vrijheid van meningsuiting mag niet misbruikt worden om anderen te demoniseren, om anderen te kwetsen en te kleineren.

 

In haar kersttoespraak van 2006 benadrukte Koningin Beatrix dat de vrijheid van meningsuiting haar grens vindt waar de rechten van anderen beginnen: vrijheid van meningsuiting is geen vrijbrief om te beledigen. "Wie anderen beschimpt verliest zelf geloofwaardigheid; het onbeheerste woord schiet zijn doel voorbij." Aldus de koningin.

 

Dit is ook wat ons geloof ons leert. Ook wij mogen andersdenkenden of niet-moslims niet kwetsen of demoniseren. Ons geloof leert ons om altijd rechtvaardig te zijn en de ander met eerbied te behandelen. Allah de Verhevene zegt:

 

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

 

“O, jullie die geloven, weest oprecht voor Allah en getuigt met rechtvaardigheid. En laat de vijandschap van een volk u niet aansporen, om onrechtvaardig te handelen. Weest rechtvaardig, dat is dichter bij de godsvrucht, voorzeker, Allah is op de hoogte van hetgeen jullie doen.” (al-Maidah: 8)

 

Afgelopen jaren is in Nederland een tendens ontstaan waarbij de drempel tot het gebruiken van beledigend taalgebruik tegenover moslims steeds lager is komen te liggen.

 

Denk maar aan bepaalde prominente figuren in de politiek maar ook aan bepaalde media (spotprenten!) die dezelfde koers bewandelen. Als iemand hen vraagt waarom zij zich zo gedragen en of dit gedrag wel acceptabel is, dan zal men gauw zien dat zij zich verschuilen achter de ‘vrijheid van meningsuiting’.

 

Dit is geen vrijheid van meningsuiting, dit is echter een uiting van vijandschap.

 

“Het is tijd voor de grote schoonmaak van onze straten”

 

“7e eeuwse woestijn ideologie”

 

“Islam is een achterlijke cultuur”

 

"De kern van het probleem is de fascistische islam, de zieke ideologie van Allah en Mohammed zoals neergelegd in de islamitische 'Mein Kampf': de Koran”

 

"Verbied dat ellendige boek zoals ook 'Mein Kampf' verboden is”

 

“Mohammed had hersentumor”

 

“Het wordt tijd dat wij deze mensen helpen door Mohammed te ontmaskeren.”

 

Aan de hand van dit soort uitspraken hebben bepaalde figuren een deel van wat ze normaal in hun harten verborgen hebben, tentoon gesteld. Wat ze, voor de rest, in hun harten nog verborgen hebben, is nog erger. In de Koran, hoofdstuk Al- Imraan vers 118 zegt Allah de Verhevene:

 

قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر، قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون

 

De vijandschap is duidelijk geworden door wat er uit hun monden voortkomt, en wat hun harten verbergen is nog erger. Waarlijk wij hebben de tekenen voor jullie duidelijk gemaakt, als jullie begrijpen.

 

Beste mensen! Dit is een zeer serieuze zaak. Ik praat niet over een politieke kwestie die in de tweede kamer opgelost dient te worden. Neen. Dit is een maatschappelijk probleem. De anti-islam ideologie groeit en krijgt aanhang in een land waar bijna één miljoen moslims wonen.

 

Hoe is het zover gekomen? Hoe kan het zo zijn dat mensen zo negatief denken over de Islam, een geloof die de mensheid uitnodigt om Allah, de enige Schepper, de God van Abraham, Mozes en Jezus te aanbidden?

Hoe kan het zo zijn dat er zo slecht wordt gesproken over de Profeet van Allah, Mohammed Vrede zij met Hem, die de mensheid heeft uitnodigt om de familiebanden te versterken, om armenbelasting te betalen, om niet te stelen, om niet te roddelen, om niet te lasteren, om niet te discrimineren, om het eten te delen met anderen, om nederig, rechtvaardig en barmhartig te zijn tegen de mensen en om de rechten van de buren na te komen, al zijn het geen moslims.

 

Al meer dan 40 jaar wonen moslims in dit land. Ik vermoed dat als de moslims Mohammed en zijn boodschap aan de mensen van dit land op een goede manier hadden voorgesteld, dat niemand zou durven om zulke goedkope beledigingen te uiten in een land waar ongeveer één miljoen moslims leven. Want ieder persoon die hem echt zou kennen, zou weten dat hij ver staat van deze beledigingen. Degene die hem beledigd zou weten dat hij zichzelf belachelijk maakt waardoor hij zoiets niet gemakkelijk zou durven te doen.

 

Mijn edele broeders en zusters,

 

Wij hebben Mohammed en zijn boodschap niet op een goede manier aan de mensen van dit land gepresenteerd. Geloof me, als zij deze verheven mens met zijn verheven karakter zouden leren kennen, dan zouden ze hem niet beledigen maar zelfs prijzen met mooie woorden. De uitspraken van de westerse filosofen die het leven van de Boodschapper van Allah hebben onderzocht zijn een bewijs voor mijn woorden.

 

De wereldberoemde Lamartine (1790-1869) die een van de grootse politici van Frankrijk was zegt nadat hij de eigenschappen van de Profeet Mohammed heeft genoemd in zijn boek “Geschiedenis van Turkije”: “Dit is Profeet Mohammed! Laat ze maar meten met iedere maat waarmee ze de grootheid van mensen meten; Is er een groter persoon dan hij? Onmogelijk!”

 

Sir Charles Eliot (die tussen 1893-1898 notulist was in de Engelse ambassade in Istanbul) zegt in zijn boek ‘Turkey in Europe’ dat in 1900 is gedrukt onder het hoofdstuk ‘Moslim geloof’: “Degenen die uitgebreid onderzoek hebben gedaan over het leven van de Profeet Mohammed met een oprecht hart, voelen een grote liefde en respect voor hem.”

 

Thomas Carlyle zegt: "De leugens, (de Westelijke laster) door goed bedoelende ijver, die zich hebben opgehoopt rond deze man (Mohammed) is enkel een schande voor onszelf".

 

Sir George Bernard Shaw zegt in zijn werk ‘The Genuine Islam’: “Ik heb hem onderzocht. Deze heilige mens is volgens mij geen valse profeet. Het is nodig hem te noemen als redder van de mensheid. Ik geloof dat als hij het leiderschap van de moderne wereld in handen zou hebben, hij de problemen zo zou oplossen dat hij de vrede en geluk zou brengen waar de wereld een grote behoefte aan heeft. Ik zie dat Europa in de toekomst het geloof van Mohammed zal accepteren zoals  vandaag de dag Europa is begonnen met het accepteren van zijn geloof.”

 

Dit zijn uitspraken van slechts enkele filosofen en denkers die het leven van Mohammed Vrede zij met Hem bestudeerd hebben. Is het mogelijk dat er (grote) ruimte zou zijn voor de anti-Mohammed ideologie als alle niet-moslims in dit land het leven van deze voortreffelijke man zouden bestuderen? Wordt het niet tijd dat Nederland kennis gaat maken met de ware Mohammed Vrede zij met Hem en zijn ware Boodschap?

 

De afgelopen 40 jaar komen niet meer terug. Moge Allah de moslims voor hun tekortkomingen vergeven. Daarom zullen we het nu hebben over wat we gáán doen en niet wat we niet hebben gedaan. Mijn advies aan mijn broeders en zusters die de vrede en geluk in deze samenleving gewaarborgd willen zien en dus de stoorzender; anti-islam ideologie willen tegengaan:

 

  1. Promoot Mohammed Vrede zij met Hem waar je ook bent, niet alleen met woorden maar vooral met je daden. Weet dat je daden geloofwaardiger zijn dan je woorden. Volg de Soennah van Mohammed, neem zijn levenswijze en eigenschappen over. Gedraag je zoals hij zich heeft gedragen; wees oprecht, wees eerlijk, wees nederig, wees barmhartig, help de oude mensen (al zijn het geen moslims) , bezoek de zieken (al zijn het geen moslims), behandel je buren op de beste wijze (al zijn het geen moslims), wees vrijgevig en gul (ook tegen niet moslims).

Als je dit doet dan zal Allah van jou houden en je zondes vergeven….

 

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ

 

“Zeg (o Mohammed): “Als jullie van Allah houden, volg mij dan: Allah zal van jullie houden en jullie zonden doen vergeven. En Allah is vergevensgezind, meest barmhartig.” (Al- Imraan: 31)

 

  1. Stop de hangjongeren die meewerken aan de negatieve beeldvorming van de Islam. Adviseer hen om Allah te vrezen en terug te keren naar Allah. Vertel hen dat de wijze waarop zij zich gedragen Allah niet tevreden stelt. Vertel hen de overlevering waarin sommigen de Boodschapper van Allah vertelden over een vrouw, die de nachtgebeden verrichte, die vrijwillig vastte en die sadaqah gaf, maar die haar buren schaadde met haar gedrag. Wat zei de Boodschapper van Allah over Allah? Er is niets goeds in haar… Zij behoord tot de mensen van het Hel.

 

 

En Allah weet alles het beste.

 

 “Wa’l-hamdoelillahie Rabbi’l A’lemien.”