Godsvrucht en berouw

De opbouw van je relatie met Allah.

Het eerste wat belangrijk is na de start met het praktiseren is de relatie met Allah te versterken. Dit doe je middels taqwa (Godsvrucht) en tawbah (berouw).

God zij dank, je bent moslim geworden. De afgelopen tijd is er ongetwijfeld veel op je afgekomen. Je hebt je in een hoop nieuwe leefregels verdiept en nieuwe handelingen zoals het gebed leren verrichten. Dat heeft ongetwijfeld allemaal wat moeite gekost.

Het kan zijn dat je daardoor even vergeten bent waarvoor al die regels en handelingen bedoeld zijn en waarvoor je het allemaal ook alweer deed. Die relatie met Allah! In deze serie proberen we je een paar conceptuele handvatten aan te reiken om in die relatie te investeren en deze te verdiepen.

Om de relatie met Allah optimaal te maken, dienen naast het uitvoeren van ‘uiterlijke’ rituelen en het lichamelijk doen en laten van bepaalde zaken, ook een aantal ‘inwendige’ stappen ondernomen te worden. Het uiteindelijke doel is een staat van ihsaan te bereiken, dat je Allah aanbidt alsof je Hem ziet en dat terwijl je Hem niet ziet, je het diepe besef hebt dat Hij jou wel ziet.

We zullen deze stappen in een drietal artikelen aan je aanbieden en je in vogelvlucht de belangrijkste begrippen aanreiken. De Arabische termen zullen er steeds bij genoemd worden, maar voel je niet schuldig als je deze niet meteen onthoudt. Het belangrijkste is dat je het concept erachter snapt en daarmee aan de slag kunt in jouw dagelijks leven.

De eerste stap is tawba, de ‘terugkeer’ naar de weg van Allah in de vorm van berouw. Toen je moslim werd zijn al jouw voorgaande zonden uitgewist, maar al snel zul je nieuwe zonden hebben. Dit is een algemene menselijke conditie, je hoeft jezelf daarover niet overdreven depressief te voelen, of te denken dat je ongeschikt bent om moslim te zijn. Het ‘mooie’ aan de zonde is juist dat je je er schuldig over voelt en dat er bij Allah vervolgens altijd ruimte is voor berouw; Hij accepteert het graag en liefdevol van je als je werkelijk spijt hebt. Gedurende je hele verdere leven als moslim zul je (hopelijk niet te veel en te grote) zonden begaan, dat is de realiteit. Berouw blijft dus constant noodzakelijk.

Om jouw berouw volledig te laten zijn, dient die voor iedere zonde te zijn, groot en klein, onmiddellijk en volledig. Verder dient het aan deze voorwaarden te voldoen: 1. Onmiddellijk met jouw zonde stoppen, zelfs als het besef ervan komt terwijl je ermee bezig bent. Als je bijvoorbeeld aan het roddelen bent en het besef van de zonde komt, breek je zin direct af en ga niet verder. 2. Je dient je oprecht voor te nemen niet naar de zonde terug te keren en er ook niet met weemoed aan terug te denken. 3. Als je anderen geschaad hebt met jouw zonde, dien je dat voor zover mogelijk te herstellen. Doe dit alleen als het ook iets oplost! Als je dingen er alleen maar erger mee maakt (zoals waarschijnlijk het geval is als je zegt: “He, ik heb over je geroddeld, sorry man.” Laat het dan.

Daarnaast is het tonen van berouw een goede mogelijkheid om jouw contact met Allah te verstevigen door Hem te gedenken middels het veelvuldig zeggen van “Astaghfirullah”, wat “Ik vraag vergiffenis van Allah” betekent.

Wanneer je berouw getoond hebt voor jouw zonden, is het verkrijgen van taqwa de tweede stap. Taqwa is te definiëren als “jezelf beschermen tegen wat je schaadt in je hiernamaals”. Om taqwa te krijgen zijn vier dingen noodzakelijk: 1. Het verrichten van de uitwendige verplichtingen. 2. Het verrichten van de inwendige verplichtingen. 3. Het laten van de uitwendige verboden. 4. Het laten van de inwendige verboden.

Taqwa heeft dus een uitwendig en een inwendig aspect. Het uitwendige aspect komt tot uiting in de zaken verrichten die Allah ons bevolen heeft om lichamelijk te doen, zoals de verplichting tot het gebed, het vasten, het geven van zakat etc. Daarnaast heeft Allah ons ook bevolen bepaalde dingen te laten, bijvoorbeeld het gebruiken van de tong voor iets slechts zoals roddelen, het drinken van alcohol, gokken, seksueel contact buiten het huwelijk etc.

Naast deze uitwendige geboden en verboden, zijn er ook inwendige geboden en verboden. Een voorbeeld van een inwendig gebod, is dat Allah van ons verwacht dat we voor onze broeder wensen wat we voor onszelf wensen. Een wens is geen uiterlijke handeling, maar wel degelijk iets wat Allah van ons als leefregel verwacht. Een voorbeeld van een inwendig verbod is jaloezie: Allah verwacht van je dat je anderen iets goeds niet misgunt. Ook dat vindt zich op de eerste plaats in jouw binnenste plaats. Het gevolg kan natuurlijk wel degelijk een uiterlijke zonde zijn, maar op de eerste plaats speelt de fout zich al in jouw binnenste af.

Wanneer je met diep bewustzijn van Allah naar vermogen volgens deze uitwendige en inwendige geboden en verboden probeert te leven, heb je in sha Allah taqwa bereikt. Dit zal je in sha Allah helpen het paradijs te bereiken en beschermen van het vuur.

We hebben je nu kennis laten maken met de eerste twee stappen op weg naar ihsaan: tawba en taqwa. In het volgende artikel zullen we je in sha Allah wegwijs maken in de wereld van de ziektes van het hart en ook een aantal medicijnen voorstellen. Daarmee kun je jouw hart reinigen en puur inzetten in je aanbidding van Allah.