Het vasten - deel 1

Elke ramadan vasten moslims gedurende de dag.

Het vasten in de ramadan is een religieuze plicht en een zuil van de islam. De beloning ervan is slechts bekend bij Allah, wat de enorme omvang ervan aangeeft.

In dit stuk wordt het belang en de waarom van het vasten in de maand ramadan beschreven. Het vasten in de maand ramadan is één van de vijf pilaren van de islam. Dat betekent, dat zonder deze pilaar de islam van iemand niet compleet kan zijn. Natuurlijk kan het zijn dat iemand een goede reden heeft om niet te vasten (bijvoorbeeld ziekte), maar dat is een andere kwestie die we later bekijken. Eerst kijken we hoe moslims tegen de maand ramadan aan (horen te) kijken. Vervolgens zien we waarom moslims eigenlijk opgedragen zijn om te vasten.

Dus, hoe kijken moslims eigenlijk aan tegen de komst van de maand ramadan? Een maand waarin men niet eet, drinkt en zich onthoudt van geslachtsgemeenschap van dageraad tot zonsondergang. Laten we kijken naar wat de profeet Mohammed (vrede en zegeningen zij met hem) zei tegen zijn metgezellen om hen te verheugen:

Als ramadan aanbreekt worden de poorten van het paradijs geopend en de poorten van de hel gesloten en de duivels geketend.

Bukhari

Moslims kijken dus uit naar de maand ramadan. Het verrichten van goede daden is makkelijker in deze maand, zoals makkelijk te zien is in het dagelijkse leven van moslims in deze maand. Wie deze maand goed benut zal een ongekende geestelijke groei doormaken waar hij veel profijt van zal hebben. Voor de bewuste moslim is de maand ramadan een maand van bezinning en verbetering. Een enorme kans op groei, beloning en positieve verandering. De bewuste moslim kijkt deze maand extra naar zichzelf en denkt: ‘Gaat het goed zo? Moet ik onderhand niet eens afkomen van die fouten? Is het geen tijd om een betere route te varen?’

Dan komen we bij het belang van de maand ramadan en waarom Allah de Verhevene het vasten verplicht heeft gemaakt voor de moslims. Wat is namelijk het doel van de maand ramadan? We lezen het antwoord in de Koran:

O jullie die geloven, het vasten is jullie verplicht, zoals het ook verplicht was voor hen vóór jullie, hopelijk zullen jullie (Allah) vrezen.

Koran, hoofdstuk 2:183

Uit dit vers halen we dat moslims vasten om godsvrucht (taqwa) te bereiken. Dat betekent dat men leeft volgens de levenswijze die Allah heeft voorgeschreven aan de mensheid, uit hoop op beloning van Allah (voor het volgen van deze levenswijze) en uit vrees voor bestraffing (als iemand deze levenswijze links laat liggen). Want, niemand kan eigenlijk checken of een moslim vast of niet. Een moslim kan in principe, als hij dat wil, stiekem een beetje eten of drinken zonder dat iemand daarvan afweet. Maar waarom doet de moslim dit niet? Dat komt, omdat de moslim weet dat Allah hem wél hoort en ziet.

Het is dus vrees en liefde voor Allah die een moslim ervan weerhoudt om stiekem te eten of te drinken: Hij vreest voor bestraffing en hoopt op de tevredenheid van Allah. Met het vasten oefent de moslim dus eigenlijk, om zich bewust te zijn van dat Allah hem hoort en ziet. Natuurlijk onthouden moslims zich niet alleen van eten en drinken deze maand; ook letten ze extra op zaken als het niet kijken naar verboden zaken, niet kwaad spreken en roddelen, goed gedrag vertonen enzovoorts. Deze bewustwording zal de moslim helpen om een beter mens te worden.

Dit geldt natuurlijk alleen voor de moslim die zich bewust is van het belang van deze maand en die deze maand aangrijpt om zichzelf te verbeteren en zijn relatie met Allah te herstellen/verbeteren. Want iemand die niet bewust is van het doel van deze maand en het belang ervan kan wel eens onder de volgende woorden vallen van de profeet (vrede en zegeningen zij met hem):

Wellicht dat de vastende slechts honger en dorst aan zijn vasten overhoudt.

Nasaa’i

Samenvattend kunnen we zeggen dat de maand ramadan een maand is voor reflectie, positieve verandering waarin men groeit in zijn persoonlijke ontwikkeling, naar anderen toe en in zijn relatie met zijn Schepper. Tevens liggen in deze maand vele extra beloningen verscholen voor hen die (extra) goede daden verrichten. De maand ramadan is dus een enorme kans, waarvan de moslim zich bewust moet zijn. Want niemand weet, of hij nog een volgende ramadan zal meemaken. Als je dan toch in staat bent gesteld door Allah om deze maand ramadan mee te maken, benut deze maand dan ten volle en hou deze groei vast tot ramadan het volgende jaar. Zo zal je hopelijk elk jaar verder groeien.