De bedevaart - deel 1

De bedevaart als ultieme inzet voor Allah.

De hadj (bedevaart) is een jaarlijks terugkerend ritueel waar miljoenen moslims van over de gehele wereld aan meedoen, een traditie die terug gaat tot de profeet Abraham.

Wie goed kijkt zal zien dat in de islam verschillende soorten van aanbidding te vinden zijn, waaronder de vijf pilaren van de islam. Sommige daden van aanbidding zijn bijvoorbeeld fysiek van aard, andere financieel, weer andere vergen het onthouden van iets waar men van houdt (zoals vasten). In dit stuk staat de vijfde pilaar van de islam centraal: De hadj, ook wel de bedevaart genoemd. De hadj is zowel financieel als fysiek van aard; immers moet de reis betaald worden en moeten er tijdens de hadj verschillende soorten fysieke aanbiddingen verricht worden.

De hadj vraagt meer inspanning dan de andere vijf zuilen van de islam en tevens moet men er voor reizen. Allah de Verhevene heeft het dan ook maar eenmaal in een mensenleven verplicht gesteld, voor wie daartoe in staat is. Hoewel men in sommige religies een vorm van bedevaart zal vinden, is de hadj veruit de grootste bedevaart wereldwijd. Aangezien de hadj een van de vijf zuilen van de islam is, is het duidelijk dat de hadj een verheven positie heeft. Zonder het verrichten van de hadj is de islam van iemand dus incompleet. Allah houdt dus ervan dat men de hadj verricht. Deze zaken zijn voldoende om het belang van de hadj aan te geven, echter zullen we hier nog wat beter naar kijken.

Beloning en vergeving

Zoals we weten is elke daad van aanbidding profijtvol voor de moslim; Allah heeft geen aanbidding nodig, maar wij hebben het nodig dat we Hem aanbidden. Zo ook met de hadj. Er wacht een enorme beloning voor degene die de hadj verricht op de juiste manier. De profeet (vrede en zegeningen zij met hem) heeft namelijk gezegd:

Een geaccepteerde bedevaart brengt geen andere beloning dan het Paradijs.

Bukhari

Ook heeft hij (vrede zij met hem) gezegd:

Wie de hadj verricht en geen obsceniteit of kwaad verricht, hij zal teruggaan (zonder zonden) zoals de dag dat zijn moeder hem baarde.

Bukhari

De profeet (vrede en zegeningen zij met hem), die enkel de waarheid spreekt, heeft namens Allah het paradijs en vergeving beloofd voor wie de bedevaart correct verricht; hoe lang wil een moslim deze bedevaart dan uitstellen? De bedevaart is in feite een enorme kans van de Barmhartige om dichtbij Hem te komen; is het gepast deze kans te laten lopen?

Gasten van Allah

Een andere zaak die de status van de hadj aangeeft, is het feit dat de bedevaartgangers de gasten van Allah genoemd worden. In een overlevering lezen we namelijk dat de profeet (vrede en zegeningen zij met hem) heeft gezegd:

De pelgrims die hadj en umrah (kleine bedevaart) verrichten zijn de gasten van Allah; als zij hem aanroepen zal Hij hen verhoren en als zij Hem om vergeving vragen, zal Hij hen vergeven.

al-Nasaa’i en Ibn Maajah

Eenheid

Zoals genoemd is de hadj de grootste bedevaart wereldwijd; miljoenen mensen over de hele wereld komen samen op een plek en laten een ongekende eenheid zien. Ze bidden samen, eten samen, dragen dezelfde kleding, slapen op dezelfde plekken en verrichten dezelfde rituelen op dezelfde plekken tijdens de hadj. Ze leren elkaar kennen en tonen hun onderlinge liefde. En allen zijn ze nederig jegens Allah en hebben ze een doel; Zijn tevredenheid. Het is werkelijk een ongekende ervaring.

Conclusie

De moslim is dus bevoorrecht dat hij deze vorm van aanbidding mag verrichten. Dat hij de kans heeft om een gast te zijn van de Meest Barmhartige. Wie de hadj verricht heeft zal dan ook verlangen om terug te gaan. Hij zal weemoedig terugdenken aan zijn hadj als de periode van de hadj aanbreekt en hij in Nederland op zijn werk zit. Hij zal terugverlangen; omringd zijn door miljoenen broeders en zusters, op de beste plek ter wereld, enkel bezig met het gedenken van Allah, hopend op het paradijs. Wie het verricht heeft kan hiervan getuigen; wie deze onterecht uitstelt doet niemand behalve zichzelf onrecht aan.