Het geloof in het lot

Alles zal gebeuren zoals Allah dat heeft geschreven.

Het geloof in het lot is een geloofsartikel waarin de moslim berusting weet te vinden. Wat hem overkwam zou hem nooit ontgaan kunnen zijn en wat hij miste had hem nooit kunnen overkomen.

Laten we het, als afsluiting van de zes pilaren van het geloof, kort gaan hebben over het lot. Een onderwerp wat vaak verkeerd begrepen is en waarbij het zaak is kort en krachtig te zijn in de uitleg ervan.

Imaam Ahmed Ibn Hanbal zei hierover; “Het is een deel van de welbekende soenna om in Qadar (lot) te geloven, zowel in het goede als het kwade ervan, de overleveringen betreffende dit onderwerp te aanvaarden en in ze te geloven en niet te vragen waarom en hoezo.”

Moslims geloven dat Allah Degene is Die alle zaken geschapen heeft. Of het nu een mens is of een dier, het paradijs of de hel, de beekjes, rivieren of zeeën, de wolken, bomen of bergen, alles is geschapen door Hem. Dit overeenkomstig met de Koran waarin we kunnen lezen:

Alle lof komt toe aan Allah, de Schepper van de hemelen en de aarde[…]Koran, hoofdstuk 35:1

Maar dat is niet alles, het maakt onderdeel uit van het geloof in de voorbestemming te geloven dat Allah kennis heeft van alle zaken betreffende Zijn schepping. Alle zaken die plaatsvinden zijn bij Hem bekend; de geboorte van een kind, een blad dat van de boom valt, een vogel die door de lucht vliegt, zelfs het knipperen met je ogen, alles is bij Hem bekend. En het bijzondere is: al deze dingen wist hij al voordat hij de hemelen en de aarde geschapen had.

Hij wist al hoe de koeien zouden grazen, de mensen zouden werken, hoe oud iedere persoon zou worden en of hij rijk of arm zou zijn. Hij weet dat jij nu deze video aan het kijken bent en of je oplet of niet. Hij weet wat jij gedaan hebt voordat je begon met kijken en Hij weet ook wat je straks zult gaan doen. Er staat dan ook in de Koran:

Hij is Allah, er is geen god dan Hij, de Kenner van het verborgenen en het waarneembare.Koran, hoofdstuk 59:22

Want wat er ook gebeurt, Allah wist het voordat het gebeurde, Hij weet het beste hoe het plaatsvindt wanneer het gebeurt en Hij zal dit vervolgens nooit vergeten. Hij, Allah, is immers onze Schepper en Hij kent ons, Zijn schepping dus, het beste. Deze kennis is in die mate aanwezig dat Allah alle zaken die in de toekomst plaats zouden vinden heeft vastgelegd nog voordat Hij de mens had geschapen. Daarmee valt dus alles wat gebeurt onder zijn Wil zonder dat dit invloed heeft op de wil van de mens zelf.

De mens is immers vrij om te kiezen wat hij wenst, zo kan iemand ervoor kiezen te eten en te drinken, maar hij kan er ook voor kiezen om dat een dag niet te doen. Iemand kan ervoor kiezen om moslim te worden of om een andere religie te volgen of zelfs geen enkele religie te volgen, de mens is hier immers vrij in. Dit betekend natuurlijk niet dat wat de mens ook kiest, dit allemaal goed is. Uiteindelijk zal een persoon datgene krijgen wat hij verdient op basis van zijn gemaakte keuzes.

Zo zal in het hiernamaals de positie van een persoon die Allah aanbeden heeft tijdens zijn leven op aarde anders zijn dan de positie van iemand die dit niet deed. Laten we even teruggaan naar wat we aan het begin hebben gezegd: het geloof in de voorbestemming is één van de belangrijkste zaken in het dagelijks leven van moslims. Wat is er zo belangrijk aan dat we dit hebben gezegd? Het geloof hierin maakt duidelijk dat alle zaken die in ons leven gebeuren voorbestemd zijn. Allah wist dat het zou gebeuren, Allah wist dat wij iets zouden doen, en wat die handeling tot gevolg zou hebben en had dit dan ook al vastgelegd voordat wij er waren.

Het feit dat alles wat wij meemaken voorbestemd is geeft een gevoel van rust. Rust omdat je weet dat wat je overkomen is niet anders had kunnen lopen. Je zou er niet voor weg hebben kunnen rennen of je ernaar hebben kunnen haasten. Je leeft daarentegen je leven en het overkomt je als het ware, als onvermijdelijk onderdeel. De persoon die op deze manier het leven benaderd zal dan ook niet depressief kunnen worden, hij kan verdriet hebben of woede voelen maar zal deze gevoelens niet in het extreme uitten. Hij weet immers: dit is wat geschreven is en zou niet te vermijden zijn geweest.

Het geloof in de voorbestemming zorgt voor een gevoel van berusting in datgene wat gebeurt, of het nu aangenaam is of niet. Er is altijd de acceptatie van wat er gebeurt en de hoop op een goede uitkomst van de kwestie. Hoe vaak is het namelijk niet zo dat we iets meemaken en we heel blij zijn dat we het meemaken, maar na een tijdje blijkt dat het helemaal niet goed is voor ons en nemen we er afstand van. En hoe vaak denken we dat iets heel erg is en later blijkt dat het juist het beste is wat ons kon overkomen.