Trouwen: met wie?

Met wie kun je al dan niet trouwen.

Eerder bespreken we al de eigenschappen van een persoon met wie je gaat trouwen; wat maakt iemand tot een geschikte partner. Je kan echter niet met iedereen trouwen. Hierbij dan ook een overzicht.

Eerder hebben we het al gehad over wie nu precies een wali kan zijn voor de bruid. Vandaag zullen we het kort hebben over met wie je nu wel en niet mag trouwen als moslim zijnde. De lijst is vrij logisch, zelfs voor mensen die niet islamitisch zijn opgegroeid. Mannen mogen niet trouwen met hun: Moeder, grootmoeder, overgrootmoeder en alles wat daar boven komt. Ook mogen ze niet trouwen met hun dochters, kleindochters, achterkleindochters en alles wat daar onder komt. Tantes van zowel vader als moeders kant en nichtjes (de dochters van jouw broer en zus).

De mannen zijn zogenaamde mahrams van deze dames en de dames hoeven bijvoorbeeld geen hijab te dragen op het moment dat ze een dergelijke man zien. Ook kunnen ze bijvoorbeeld samen reizen met deze mannen. Voor vrouwen geldt dezelfde lijst maar dan omgekeerd. Een andere groep mensen waarmee je niet mag trouwen is de groep waar je zoogverwantschap mee hebt.

Wat is nou zoogverwantschap? Als een kind van onder de twee jaar vijf of meer volledige borstvoedingen van een vrouw krijgt, dan is het vanuit de sharia zo dat met betrekking tot het huwelijk (maar niet erfrecht bijvoorbeeld) de vrouw als zijn echte moeder wordt gezien en haar man (de man dankzij wie ze zwanger raakte waardoor ze moedermelk kreeg) als zijn echte vader. Een andere consequentie daarvan is dat je met alle kinderen die ook bij dezelfde vrouw vijf volledige borstvoedingen hebben gehad, dus de mensen waar je een zoogverwantschap mee hebt, niet kunt trouwen.

Dit omdat de profeet in een hadith zegt: “zoogverwantschap verbiedt wat bloedverwantschap verbiedt.” Het is dus zo dat de bovenstaande lijst van toepassing is voor de moslim met betrekking tot het niet mogen huwen. Maar dat in plaats van de biologische ouders de zoogouders genomen worden en de rest van hun familie op de lijst. Ooit kwam er een man bij de moeder der gelovigen Aicha, moge Allah tevreden met haar zijn, terwijl zij geen hijab droeg. Aicha zei toen: “je mag niet bij me binnenkomen op dit moment.” De man was verbaasd en zei toen, “waarom niet? Ik ben jouw oom! De vrouw van mijn broer heeft jou gevoed toen je een baby was.” Aicha vond dit maar niets en stuurde de man weg. Toen de profeet (vrede en zegeningen zij met hem) thuiskwam vertelde ze het verhaal waarop de profeet (vrede en zegeningen zij met hem) zei: “verbied je familieleden niet om langs te komen.”

De laatste groep waar je niet mee mag trouwen vallen onder de categorie van de zogenaamde aangetrouwde familie. Uit deze groep zijn er vier soorten waar je niet mee mag trouwen (al ben je niet meer met de man of vrouw in kwestie getrouwd):

  1. De vrouw van jouw vader / de man van jouw moeder
  2. De vrouw van jouw zoon /de man van jouw dochter
  3. De moeder van jouw vrouw/ de vader van jouw man
  4. De dochter van jouw vrouw (maar alleen niet als het huwelijk met jouw vrouw geconsumeerd is)/ de zoon van jouw man (maar alleen niet als het huwelijk met jouw man geconsumeerd is).

Daarnaast bestaat er ook nog een tijdelijk verbod op huwelijk. Dit is bijvoorbeeld zo wanneer een man al met vier vrouwen getrouwd is. Op dat moment zijn alle vrouwen voor hem verboden om mee te trouwen totdat hij van een van zijn vrouwen gescheiden is. Weer een ander voorbeeld hiervan is de vrouw of man van jouw broer of zus. Op het moment dat je getrouwd bent mag je niet met de zus van jouw vrouw trouwen, maar na een eventuele scheiding wordt het verbod weer opgeheven. Hetzelfde geldt voor de broer van de echtgenoot.

Dan een verbod dat vandaag de dag helaas nogal licht wordt opgenomen, dat is namelijk het huwelijk van iemand die zina (overspel) pleegt. Het is haram om met deze persoon te trouwen totdat zij berouw heeft getoond en een menstruatiecyclus als wachtperiode genomen heeft. Mocht de dame in kwestie zwanger zijn, dan kan zij niet trouwen totdat de baby geboren is.

Dan het huwelijk van/ met niet moslims: Ten eerste is het goed om te weten dat wanneer twee niet-moslims trouwen dat dit huwelijk geldig is volgens de sharia. Mochten de twee later moslim worden dan hoeven ze niet opnieuw te trouwen. Wanneer alleen de man moslim wordt en de vrouw is joods of christelijk, dan is er geen enkel probleem. Het huwelijk blijft intact.

Maar wanneer alleen de vrouw besluit moslim te worden en de man wil dat niet, dan is vanuit het perspectief van de sharia het huwelijk niet meer geldig. De man krijgt als dit het geval is een wachtperiode van drie maanden toegewezen. Als hij binnen deze drie maanden besluit om moslim te worden, dan is het huwelijk gewoon geldig. Als hij besluit om geen moslim te worden dan is het huwelijk vanuit de sharia ongeldig en mag de vrouw trouwen met iedere man die toegestaan is voor haar.

De algemene regel voor moslimmannen is dat ze mogen trouwen met vrouwen van het boek (joden en christenen), maar alleen wanneer zij vrome vrouwen zijn. Dit omdat Allah de mannen dit recht geeft in de Koran. Je kunt dus niet zomaar met iedere ‘christen’ en ‘joodse’ trouwen terwijl ze totaal niet leeft volgens de principes, moraal en ethiek van haar geloof. Je kunt je wel afvragen hoe handig het is om dit te doen, zeker gezien de mogelijke problemen die dit met zich mee kan brengen tijdens de opvoeding van kinderen en een eventuele scheiding later. Volgende keer gaan we in op de walima, het huwelijksfeest.