De wali (voogd)

Wat is een wali en wie kan een wali zijn?

Wanneer een vrouw wenst te trouwen is een wali (voogd/vertegenwoordiger) een vereiste. Bij iemand zonder moslimfamilie dient dit een betrouwbare persoon uit de omgeving te zijn.

In de andere artikelen is het woord wali (voogd) vaak gevallen en het is wel handig om dat even goed uit te leggen. Zoals eerder gezegd is, heeft de profeet in een authentieke hadith gezegd dat er geen nikah (huwelijk) is zonder een wali. Een wali is dus een noodzakelijk onderdeel van het huwelijkscontract en de geleerden geven hier vele redenen voor. Maar eigenlijk zijn die bedachte redenen niet helemaal relevant, want het is gewoon een gebod in de sharia en dus dienen we het dan tot uitvoer te brengen. In de Koran bijvoorbeeld wordt altijd de wali aangesproken wanneer het om het huwelijkscontract gaat. Een voorbeeld hiervan is hoofdstuk 24:32: "En trouwt hen onder jullie die ongetrouwd zijn.” Allah zegt niet, dames trouw met de heren maar spreekt in dit vers de wali aan. Ook het vers dat gaat over het huwen van gescheiden vrouwen en weduwen is gericht aan de wali wanneer Allah zegt “verhindert hen dan niet om te huwen met hun (aanstaande) echtgenoten".

De profeet heeft in een hadith gezegd dat het huwelijk zonder wali ongeldig is. Voor bekeerde moslimdames is er een probleem, hun vaders en broers, die geen moslim zijn, kunnen islamitisch gezien geen wali zijn. Voor hen zou een leider in de gemeenschap (bijvoorbeeld een imam) aangesteld moeten worden als zijnde de wali die haar zaken rondom het huwelijk behartigt. Voor de dame die nog niet eerder getrouwd is geweest, moeten zowel de vrouw als de wali goedkeuring geven om het huwelijk doorgang te doen vinden.

In het geval van een weduwe of een gescheiden vrouw, telt de mening van de vrouw zwaarder dan die van de wali. De wali zou eigenlijk gewoon moeten instemmen wanneer zij zou willen trouwen en is hij meer een symbolisch figuur. Hoe dan ook, de wali is voor iedere dame noodzakelijk, bekeerd, gescheiden, weduwe dat maakt niet uit. De wali voor een moslimvrouw is altijd een volwassen moslim man die bij volle verstand is. Een niet gelovige wali kan dus niet voor een moslimmeisje en ook is een vrouwelijke wali is onmogelijk. De volgorde waarin mensen wali zijn van een meisje is als volgt: 1) De vader. 2) Opa. 3) Zoon, kleinzoon. 4) Broer. 5) Oom van vaders kant. 6) Verdere familie van vaders kant. 7) Vooraanstaand persoon in de moslimgemeenschap.

De algemene regel is dat wanneer de vader een volwassen moslimman is die bij volle verstand is dat niemand zijn voogdschap kan ontnemen. Net zo min dat de broer van de bruid de wali van de vrouw is wanneer haar zoon al volwassen is. Met andere woorden, we kunnen niet zomaar met de volgorde spelen als we daar zin in hebben. De wali mag zijn voogdschap overdragen wanneer hij zelf niet in staat is om deze taak op zich te nemen. Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat de wali aan de andere kant van de wereld woont en om zijn dochter dan toch te laten trouwen draagt hij de voogdij over aan iemand.

Het is de primaire taak van de wali om uit te kijken naar een geschikte huwelijkspartner voor het meisje. Als manzijnde kan ik jullie dames wel vertellen, we zijn niet te vertrouwen! De wali, zelf een man, kan makkelijker door de praatjes van de jongen heen prikken dan het meisje dat bijvoorbeeld nog niet eerder getrouwd is geweest. Hij neemt dan het geloofsleven, de financiële status, geestelijke en fysieke gesteldheid, de culturele achtergrond en familie achtergrond in overweging om te bekijken of iemand eventueel geschikt is. De dames die al eerder getrouwd zijn geweest hebben al eerder met dit bijltje gehakt en hebben over het algemeen genomen een beter inzicht in mannen gekregen, vandaar dat de wali hier meer symbolisch wordt.