De bruiloft: de walima

Algemene info betreffende deze gelegenheid.

De bruiloft is veelal de inleiding van het daadwerkelijke huwelijksleven. Hier een aantal zaken die van belang zijn mee te nemen in de aanloop naar die bijzondere gelegenheid.

Walima is het Arabische woord voor bruidsfeest/bruiloft. Het is onderdeel van de islam omdat de profeet Mohammed, vrede zij met hem, het sterk aanmoedigde om te doen. De walima bestaat tenminste uit het geven van een etentje naar budget. Naar budget wil zeggen dat men vrij is uit te geven wat men wenst zolang het valt binnen het kunnen van de persoon in kwestie. Dit omvat tevens het vermijden van overdaad en verspilling. Met andere woorden, doe wat je kunt betalen, al is het zeer beperkt, maar vier het wel met de gemeenschap dat je getrouwd bent.

Daarnaast dienen we er voor te zorgen dat we dingen die haaks staan op de islam vermijden op het feest. We wonen in Nederland en daarom worden er weleens zaken geïntroduceerd op een bruiloft die daar eigenlijk niet thuis horen. Wanneer je dus gaat trouwen kijk dan goed naar bepaalde rituelen en tradities die we niet kennen vanuit de islam en bedenk of ze wel of niet correct zijn vanuit islamitisch oogpunt. Dat een kwestie geen religieuze oorsprong heeft maar een culturele oorsprong wil echter niet zeggen dat het niet past binnen de grenzen van de islam. Als het gepast is, doe het gerust maar besef wel altijd dat het geen verplicht onderdeel van de bruiloft is.

Als voorbeeld kan men als dames of heren onderling de avond voor de bruiloft gerust samenkomen, blijf echter wel binnen de grenzen van datgene wat de islam ons leert. Gezien de grote variatie aan wensen en gewoonten gaan we hier nu niet verder op in. Specifieke vragen kunnen altijd worden voorgelegd aan de persoon van kennis ter plaatse. De beste walima is overigens de walima waarin niet naar rangen en standen gekeken is bij het uitnodigen van personen, nodig zowel de rijken als de armen uit. Wanneer iemand een uitnodiging heeft ontvangen voor een walima dan is het verplicht om daaraan gehoor te geven. Dit tenzij er een geldig excuus is zoals een reeds bestaande afspraak, een te lange reis of de wetenschap dat zich verboden zaken afspelen op de bruiloft.

Financieel gezien is de walima is de verantwoording van de bruidegom (de man). Hij dient de bruiloft te bekostigen volgens de islamitische regelgeving. Voorheen was hij immers ook de persoon die bepaalde wat er op een walima gebeurde. Heden te dage is dit veelal een gezamenlijk besluit maar, zoals men zegt: wie moet betalen mag bepalen. Als het gaat om het moment waarop de walima gegeven dient te worden is het goed te weten dat de walima snel dient te volgen op het sluiten van het huwelijkscontract. Ga geen maanden wachten zoals regelmatig in bepaalde culturen gebeurt. Na sluiting van het huwelijkscontract ben je toegestaan voor elkaar, onnodig lang gescheiden van elkaar leven met als reden dat er geen feest is gegeven is ongezond voor de relatie. Tenslotte: maak er een mooi moment van, een mooi moment binnen de door de islam gestelde grenzen.