Basis van het huwelijk

Voorwaarden voor de geldigheid van het huwelijk.

Om een huwelijk islamitisch geldig te laten zijn is het van belang dat er voldaan is aan bepaalde voorwaarden. Een voorbeeld daarvan is de wederzijdse acceptatie van het huwelijk.

In het vorige deel hebben we het vooral gehad over het feit dat trouwen belangrijk is voor de moslim en dat het iets prachtigs is waarvoor je van te voren en tijdens je huwelijk keihard voor moet blijven werken. In dit deel gaan we een beetje technischer naar de zaken kijken, we gaan namelijk een beginnetje maken aan de fiqh (jurisprudentie) van het huwelijk.

Wat zullen we allemaal behandelen?

  • De status van het huwelijk
  • De voorwaarden van het huwelijk
  • De procedure tijdens de voltrekking
  • De bruidschat
  • Het verboden huwelijk
  • Huwelijk met niet moslims
  • De etiquette van de walima
  • De rechten en plichten van de echtgenoten

1. De status van het huwelijk

Vanuit de fiqh lezen we terug dat trouwen zwaar aanbevolen (mustahab) is in de islam. Dit is dan ook het uitgangspunt voor de ‘gemiddelde Nederlander’. Bij hoge uitzondering zou het verplicht kunnen worden voor iemand om te trouwen en bij hoge uitzondering zelfs haram, of verboden.

Het kan verplicht worden voor een persoon op het moment dat hij weet dat hij in zonde zal vallen als hij niet trouwt en de persoon heeft ook nog eens de financiële middelen om in het huwelijk te treden en zijn vrouw te onderhouden. Makruh of afgeraden kan het zijn voor iemand wanneer deze persoon bijvoorbeeld weet dat hij zijn vrouw waarschijnlijk niet goed zal behandelen en ook de noodzaak tot trouwen niet voelt, is het afgeraden voor deze persoon om in het huwelijk te treden vanuit de fiqh perspectief.

Het kan zelfs verboden (haram) voor een persoon worden wanneer deze persoon niet van vrouwen houdt, weet dat hij zijn vrouw slecht zal behandelen en haar rechten niet wil vervullen. Deze persoon, zo zeggen de geleerden, zou niet moeten trouwen.

Maar, de algemene status is dus dat het een aanbevolen daad is. Allah zegt immers in de Koran:

…trouwt dan met de vrouwen (niet de vrouwelijke wezen) die jullie aanstaan.

Koran, hoofdstuk 24:32

We lezen hier een gebod van Allah waarin hij aangeeft, trouw! Allah vertelt ons zelfs dat het huwelijk een teken van Hem is, zodat je in je huwelijk innerlijke vrede, onvoorwaardelijke liefde en genade vindt “ (zie hoofdstuk 30 van de Koran).

Ook zei de profeet (vrede en zegeningen zij met hem):

O jonge mannen, wie van jullie kan trouwen, laat hem dan trouwen

Bukhari

Kunnen trouwen betekent hier niet zoals vele van ons denken dat je het huwelijk kunt accepteren, maar kunnen trouwen hier is dat je aan de rechten en plichten van een huwelijk kunt voldoen. Het is geen verkering met iemand nemen.

De profeet (vrede en zegeningen zij met hem) ging zelfs zo ver, toen de drie mannen aan zijn vrouw vroegen over zijn aanbidding en zij het beter wilden doen dan hij (vrede en zegeningen zij met hem), dat hij zei:

Trouwen is van mijn soenna. Wie van jullie dan mijn soenna niet volgt behoort niet tot ons.

Ibn Majah

2. De voorwaarden (shoeroet) van een huwelijk

Voordat we kunnen trouwen moeten we voldoen aan vijf voorwaarden. Deze zaken moeten geregeld zijn voordat je kunt gaan trouwen. Een voorwaarde gaat vooraf aan de daad, net zoals de woedoe een voorwaarde is voor het gebed.

1. Zowel de bruid als bruidegom dienen duidelijk gespecificeerd te worden.

Met andere woorden, het moet voor iedereen duidelijk zijn wie nu precies met wie trouwt. Het is niet voldoende om te zeggen, ik trouw je met een van mijn dochters wanneer hij er vijf heeft. De naam wordt genoemd.

2. Zowel de bruid en de bruidegom gaan akkoord met het huwelijk.

Zowel de bruid als bruidegom moeten met elkaar willen trouwen. Niemand mag gedwongen worden om met elkaar te trouwen. Mocht dit wel gebeuren dan zal iedere islamitische rechter dit huwelijk direct ontbinden en ongeldig verklaren. Dit gebeurde ook in de tijd van de profeet (vrede en zegeningen zij met hem) toen een vrouw, Khansa bin Khidan, van de Ansaar naar hem toekwam en zei dat ze tegen haar zin in door haar vader getrouwd was. De profeet (vrede en zegeningen zij met hem ) heeft toen direct het huwelijk ongeldig laten verklaren.

In een andere hadith zegt de profeet (vrede en zegeningen zij met hem) dat de vrouw die al eerder getrouwd is geweest, niet trouwt totdat zij dit zelf zegt en aan de maagd wordt toestemming gevraagd (Bukhari en Muslim). Een gedwongen huwelijk is derhalve uit den boze!

3. De wali van de vrouw moet akkoord gaan met het huwelijk.

Het is een voorwaarde van een huwelijk dat de wali akkoord gaat met het voorgenomen huwelijk. Als dit niet het geval is dan is er geen huwelijk mogelijk. De profeet heeft immers gezegd:

Ongeldig is het huwelijk zonder de wali van de vrouw

Ahmad

Het wat waar en hoe van een wali zullen we later in sha Allah bespreken.

4. Er moeten twee getuigen aanwezig zijn tijdens de huwelijksvoltrekking.

Je kunt geen huwelijk sluiten zonder de aanwezigheid van twee getuigen. De profeet heeft ook dit in een hadith verplicht gesteld. Wanneer we het hebben over getuigen dan hebben we het over serieus praktiserende moslimmannen, en niet over de eerste de beste Abdullah die toevallig je vriend is maar niet bidt en vast en iedere zaterdag dronken over straat gaat.

Als je nu heel veel mensen hebt uitgenodigd op je huwelijksvoltrekking hoef je niet twee mensen specifiek aan te stellen als getuigen. De bedoeling van getuigen hebben is dat het huwelijk geen geheim is maar iets opens. Als een paar 100 man aanwezig zijn is dat natuurlijk het geval want iedereen is een getuige. Twee is gewoon het absolute minimum. Het is wel beter om twee specifieke mensen aan te stellen, omdat je de getuigen inlicht over eventuele voorwaarden in het contract en de bruidschat en dat is handig wanneer er onenigheid ontstaat.

5. Er zijn geen factoren aanwezig waardoor dit huwelijk niet plaats kan vinden.

Er zijn bepaalde zaken waardoor het huwelijk geen doorgang kan hebben vanuit het perspectief van de sharia. Wanneer bijvoorbeeld de bruid en bruidegom zoogbroer en -zus zijn kan er geen huwelijk plaatsvinden (ze hebben vaker dan vijf maal een voeding uit dezelfde borst gehad). Ook wanneer een man reeds met vier vrouwen getrouwd is, kan het huwelijk geen doorgang krijgen. Dit zijn zogenaamde blokkerende factoren. Dit soort factoren mogen dus niet bestaan voordat men wil trouwen.