Eenzaamheid

Wat te doen aan eenzaamheid?

Een probleem waar veel bekeerde moslims, of moslims die recentelijk zijn begonnen met praktiseren, mee te kampen hebben is eenzaamheid. De keuze voor de islam gaat, zeker bij bekeerlingen, vaak samen met relaties die verbroken worden.

Er komt, al dan niet gewenst, een einde aan relaties met vrienden, vriendinnen en zelfs familieleden. Vrienden voor het leven blijken ineens verdwenen te zijn, familie wil niets weten van de keuze voor de islam en met anderen wil je als nieuwe moslim eigenlijk zelf niet eens omgaan.

Nadat de vriendenlijst drastisch is ingekort is het soms moeilijk om de momenten die je met anderen zou delen op te vullen met nieuwe contacten. Het feest, concert of bar-bezoek wat normaal de avond vulde is geen optie meer en zorgt voor een gapend gat in de agenda. Hoe kleiner de woonplaats, hoe erger het gemis, want wat te doen met al die vrije uren? Studie, moskee, dhikr, Koran; het zijn allemaal mooie antwoorden. De realiteit is echter dat veel nieuwe moslims zich eenzaam voelen. Eenzaam door het gemis van vrienden/familie die ineens zijn weggevallen.

Dagen als eid al adha (het zogenoemde offerfeest) en eid al fitr (het zogenoemde suikerfeest) worden daar bovenop ook veelal alleen doorgebracht en ook in de ramadan verbreekt men het vasten vaak alleen. Het gevoel van eenzaamheid, aangevuld met een achterblijvende "klik"/aansluiting bij de plaatselijke moslimgemeenschap kan ervoor zorgen dat de nieuwe moslim liever helemaal thuis blijft, weg van de mensen. Mensen die (zoals men dat vaak ervaart) wel een berichtje sturen dat de bekeerlingen met eid niet vergeten moeten worden, maar ze vervolgens niet zelf uitnodigen.

Een tweede zaak die (naast afzondering) veel voorkomt in deze gevallen is het terugkeren naar oude gewoontes, oude vrienden en/of oude plaatsen. Het gevoel van erkenning, in combinatie met eenzaamheid, zorgt ervoor dat het oude leven waar men zojuist van weg is gegaan nu een toevluchtsoord is geworden. In sommige gevallen heeft dit bekeerlingen ertoe gebracht de islam weer de rug toe te keren.

Om de nadelige gevolgen hiervan te verminderen is het van groot belang dat de nieuwe moslim in korte tijd actief betrokken raakt bij de gemeenschap of daar tenminste actief in opgenomen wordt. Het meehelpen aan (en bezoeken van) activiteiten, het leren kennen van broeders/zusters; het draagt allemaal bij aan een gezondere geestestoestand en derhalve een sterker geloof.

Het vormen van een gemeenschap is immers niet slechts het elkaar onderwijzen van regels om deze te praktiseren. Het is ook op sociaal gebied klaar staan voor elkaar. Op die manier zal de bekeerling sneller de weg leren binnen de gemeenschap en hoe eerder dit is bereikt, hoe kleiner het risico op verval ten gevolge van voorgenoemde zaken.